Ruime Kamermeerderheid achter bonuswet

Ruime Kamermeerderheid achter bonuswet

Ruime Kamermeerderheid achter bonuswet
Foto Flickr / snorski

Door Henk Nijboer op 17 oktober 2014 Delen  

Donderdagavond is de bonuswet, waarin bonussen in de financiële sector worden gemaximeerd op 20% van het vaste salaris, met overgrote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet maakt een einde aan de hebzucht, het eigen belang en het gegraai die mede ten grondslag lagen aan de financiële crisis.

Naast de bonusmaximering beperkt de wet gouden handdrukken, verbiedt het gegarandeerde variabele beloningen en verplicht de wet financiële instellingen geld terug te vorderen bij wanprestaties. Het gaat daarmee om de meest vergaande bonuswetgeving ter wereld en daar is de Partij van de Arbeid trots op.

De Tweede Kamer verscherpte de wet op een aantal punten. Het PvdA-amendement om bonussen voor financiële instellingen waarin de staat aandelen heeft te verbieden is aangenomen, evenals het amendement Merkies/Nijboer dat ervoor zorgt dat niet alleen de Raad van Bestuur maar ook het senior management van deze banken en verzekeraars geen bonus mag ontvangen. Ook nam de Tweede Kamer met steun van de PvdA-amendementen van Groenlinks en Christenunie aan over respectievelijk het verplicht publiceren van het totale bedrag aan uitgekeerde bonussen en het stellen van tenminste 50% aan niet financiële criteria als grondslag voor bonusuitkering.

De PvdA heeft het debat verder benut om ontwijkingsconstructies tegen te gaan. Daartoe is een motie ingediend en aangenomen die stelt dat als er misbruik wordt gemaakt uitzonderingsclausules uit de wet zullen worden geschrapt. Ook de boetes op overtredingen worden hoger dan de minister had voorgesteld en op termijn afhankelijk van de omzet van de instelling.

De PvdA is er trots op dat deze aangescherpte bonuswet door de Tweede Kamer is aangenomen. Omdat het hard nodig is om de bonuscultuur bij banken aan banden te leggen en zo een sector te creëren waarbij het maatschappelijk en klantbelang weer voorop komen te staan.