Angelien Eijsink in het kort

Angelien Eijsink in het kort

Door Angelien Eijsink op 1 mei 2010 Delen  

In het artikel hieronder stel ik me kort voor.

Opleiding
Doctoraal Culturele Antropologie en Sociologie der Niet Westerse Samenleving aan
Rijks Universiteit te Leiden

Vorige / Huidige baan
Tweede-Kamerlid, woordvoerder Defensie.
Daarvoor onder meer kleuterleidster en adjunct-directrice van een Basisschool.

Daarom kandidaat-Kamerlid
Politiek gaat om mensen. Ik sta voor een open, eerlijke en fatsoenlijke manier
van politiek bedrijven, met nadruk op investeren voor de midden- en lange
termijn en geen kortstondig winstbejag. Juist in een tijd van toenemende
politiek en verbale verruwing in het openbaar debat, die uiteindelijk eerder tot
een verdere verwijdering dan toenadering tussen politiek en burger leidt, wil ik
een bijdrage leveren aan het noodzakelijk herstel van een beschaafde manier van
politiek bedrijven. Ik sta voor duurzaamheid in de politiek. Voor verandering is
soms wetgeving nodig, soms moet de overheid juist ruimte geven en leren loslaten
zodat burgerschap tot bloei kan komen. In een pluriforme samenleving als de onze
bestaan geen gemakkelijke oplossingen. De menselijke maat is voor mij geen
modieuze kreet, maar de essentie van hoe ik politiek wil bedrijven. Dat betekent
in gesprek gaan met mensen, werken aan relaties, opbouwen van netwerken en
plezier hebben in het samenwerken op verschillende manieren. Een
vooruitstrevende overheid zorgt in de eerste plaats voor goed onderwijs. Niet
alleen om jonge mensen, van verschillende niveaus, uitzicht op werk in onze snel
veranderende kenniseconomie te bieden, maar ook om hen voor te bereiden op hun
rol van burger in de samenleving. Daaraan wil ik bijdragen.

Politieke voorbeeld
Jan Pronk, vanwege zijn vasthoudendheid aan idealen en toch altijd openstaan
voor veranderingen en vernieuwing.

Welke eigenschap (van een ander) waardeer je het meest?

Openheid.

Voorbeeld buiten de politiek
Leny Kling. Wij ontmoetten elkaar op de Filippijnen in 1985 en zijn sindsdien
bevriend. Leny is directeur van Terres des Hommes in Zuid Oost Azië. Zij is mijn
grote voorbeeld buiten de politiek vanwege haar werk voor kinderen die leven in
moeilijke omstandigheden.

Als ze dat nou nog eens zouden herhalen op tv…
De tv musical ‘De weg naar Hamelen’

Favoriete boek
‘Hoe God verdween uit Jorwerd’, van Geert Mak.

Favoriete plek in Nederland
Mijn geboortedorp Sint Isidorushoeve (gemeente Haaksbergen).

Citaat
Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid.

Delen: