Veteraan mag niet dupe zijn van bezuinigingen GGZ

Veteraan mag niet dupe zijn van bezuinigingen GGZ

Door Angelien Eijsink op 12 juli 2011 Delen  

De PvdA vindt dat van veteranen geen eigen bijdrage voor de zorg kan worden gevraagd. Mijn fractiegenoot Lea Bouwmeester en ik willen van de betrokken ministers weten of zij dat met ons eens zijn. Veteranen mogen niet de dupe worden van de voorgenomen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In onze Kamervragen (pdf) herinneren we de minister van Defensie aan zijn eerdere toezegging dat er niet zal worden bezuinigd op veteranenzorg.

De instellingen binnen het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) hebben onlangs hun zorgen geuit over de gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ voor veteranen. De PvdA wil van de minister weten welke maatregelen er op stapel staan om te voorkomen dat veteranen zorg gaan mijden en tussen wal en schip vallen.

Onze vragen aan de ministers van Defensie en VWS:
1. Bent u bekend met de zorgen van de instellingen binnen het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV), zoals Centrum ’45, over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen in de GGZ voor de zorg voor kwetsbare groepen, waaronder veteranen? Hoe beoordeelt u deze zorgen?

2. Deelt u de  mening dat de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, bijvoorbeeld het betalen voor de eigen dagbehandeling, er toe zullen leiden dat de groep ‘zorgmijders’ onder veteranen groter wordt en de toegang tot adequate zorg kleiner? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat de voorgenomen bezuinigingen in de GGZ er toe leiden dat veteranen zorg mijden en tussen wal en schip vallen, met alle individuele en maatschappelijke gevolgen van dien?

4. Bent u het er mee eens dat in lijn met uw toezegging tijdens de behandeling van de Defensiebegroting 2011, namelijk dat er niet bezuinigd zal worden op veteranenzorg, niet alleen de instellingen van het LZV moeten worden ontzien bij de voorgenomen bezuinigingen, maar ook dat er aan veteranen geen eigen bijdrage voor de zorg kan worden gevraagd? Zo nee, waarom niet?