Effectief en slim straffen

Effectief en slim straffen

Door Ahmed Marcouch op 27 november 2012 Delen  

Slachtoffers van misdrijven moeten uiterst serieus worden genomen. Dat doe je door effectief met de dader aan de slag te gaan. Mijn collega Jeroen Recourt en ik willen ervoor zorgen dat criminelen op het juiste pad terechtkomen. Hard straffen alleen is hiervoor niet genoeg. Resocialisatie is minstens zo belangrijk. Zo moeten jonge delinquenten ter beschikking aan het onderwijs worden gesteld en pleiten wij voor bemiddeling tussen slachtoffer en dader. De Partij van de Arbeid wil daarnaast een einde aan minimumstraffen bij zware delicten, omdat de onafhankelijkheid van de rechter hierbij in het geding is.

Vaak zijn slachtoffer en dader bekenden van elkaar. De kans is dan ook groot dat zij elkaar in de toekomst tegenkomen. Bemiddelen kan in zo’n geval uitkomst bieden. Door zogeheten mediation, oftewel bemiddeling in het strafrecht, gaan slachtoffer en dader met elkaar in gesprek.

Uit de praktijk blijkt dat alleen hard straffen niet werkt. Daders moet je ook behandelen en resocialiseren. Daarom wil de PvdA delinquenten ter beschikking aan het onderwijs stellen. Verplicht naar school dus, ook als dat betekent dat diegene daarom langer vast komt te zitten. Door veroordeelde jongeren een vak te leren geven we hen de kans om op het rechte pad te geraken. Met name jonge veelplegers hebben dit duwtje in de rug hard nodig. Een goed voorbeeld van slim straffen.

Ook de politie kan effectiever te werk gaan. Door goede agenten een beter salaris te bieden, zullen zij langer op straat werken in plaats van doorstromen naar een managementfunctie.

Rechters moeten ten slotte vrij blijven om de strafmaat te bepalen. Daarom heeft de PvdA ervoor gepleit om minimumstraffen te wijzigen in minimale strafeisen. Zo houdt de rechter zijn onafhankelijkheid, een eminent onderdeel van onze rechtstaat, en wordt er niet getornd aan zijn gezag. Om dit gezag te versterken wil Jeroen Recourt een onafhankelijke klachtencomissie laten meekijken bij klachten over rechters.