Eerste Kamerfractie volgt advies Greco op

Eerste Kamerfractie volgt advies Greco op

Door Marleen Barth op 17 juni 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer volgt het advies van The Group of States Against Corruption (Greco) op en zet fractie-afspraken over integriteit op papier. Ook moet het voor mensen nog duidelijker zijn hoe de Eerste Kamerfractie denkt over het combineren van woordvoerderschappen en maatschappelijke functies. Ik roep de andere Eerste Kamerfracties op hetzelfde te doen.

Een beetje integer bestaat niet
Oud-minister Ien Dales sprak ooit de gevleugelde woorden: ‘een beetje integer bestaat niet’. Een boude uitspraak, die grote waarde heeft gehad om het debat over integriteit in Nederland aan te zwengelen. Tot die tijd waren we snel geneigd te denken dat integriteit in de publieke zaak in ons land geen issue was. Veel affaires en een aantal parlementaire onderzoeken verder weten we wel beter.

Hoewel de Greco van de Raad van Europa Nederland veel complimenten heeft gemaakt over de integriteit van ons politiek-bestuurlijke bestel, was er volgens onze fractie alle reden om de aanbevelingen van Greco serieus te nemen en op te volgen. Greco kwam tot de conclusie dat het beter zou zijn als fracties ook hun eigen afspraken over integriteit op papier zetten. Wij begrijpen heel goed dat Greco dit advies geeft.

Niet omdat wij grote problemen zien, dat zijn we met Greco eens. Wel omdat de beste garantie voor integriteit een permanente dialoog over het onderwerp is. Integriteit zit hem niet alleen in regels, die netjes worden afgevinkt. Integriteit is een attitude: je leeft als parlementariër voorbeeldig, betrouwbaar en transparant. Die attitude blijft het best bij de tijd en actueel als wij als leden van dit Huis het gesprek met elkaar over dit onderwerp nooit uit de weg gaan.

Onze fractie wil de commissie-Bröcker, die namens ons allen met de aanbevelingen van Greco aan de slag is gegaan, graag complimenteren met haar werk. Haar verslag is een uitstekende bijdrage aan de blijvende dialoog over integriteit van Kamerleden. Wat onze fractie betreft nemen we met zijn allen de conclusies van de commissie-Bröcker integraal over. Laten we hopen dat de Tweede Kamer snel met haar verslag volgt, dan kunnen beiden worden samengevoegd en opgestuurd naar de Raad van Europa.

Eerste Kamerleden staan midden in de samenleving
We zijn blij dat het verslag [van de commissie Bröcker] de bijzondere positie van Eerste Kamerleden als deeltijdpolitici benadrukt. Politici in deeltijd is in Nederland overigens de regel –de fulltimers van de Tweede Kamer zijn de uitzondering-, en dat vinden wij een heel waardevolle: Eerste Kamerleden staan midden in de samenleving.

Maar die positie vereist ook, dat we extra aandacht besteden aan mogelijke verwijten van belangenverstrengeling. Zelfs de schijn daarvan moeten we als Eerste Kamer niet op ons willen laden. Vanzelfsprekend staat de individuele verantwoordelijkheid van Kamerleden daarbij voorop, maar het is ook een collectieve verantwoordelijkheid. Want grensoverschrijdend gedrag van een van ons straalt negatief af op ons allen en op het instituut Eerste Kamer.

Wij zijn het dan ook zeer eens met de aanbeveling van de commissie-Bröcker om als fracties onze eigen afspraken over integriteit op papier te zetten en openbaar te maken. De commissie stelt dat het aan de fracties zelf is om dergelijke ‘leidraden’ vast te stellen. Wat onze fractie betreft horen afspraken over woordvoerderschappen en maatschappelijke activiteiten daar bij. Juist daar moeten wij als Eerste Kamerleden in alle openbaarheid op aanspreekbaar willen zijn.

Collega’s, doe hetzelfde
Wij zullen als PvdA-fractie daarom de goede suggestie van de commissie volgen en onze interne afspraken over woordvoerderschappen en maatschappelijke activiteiten zo snel mogelijk op papier zetten en publiceren.

We roepen al onze collega’s op om hetzelfde te doen. Niet, nogmaals, omdat zaken niet zouden deugen. Maar omdat de essentie van een integere attitude is dat je geen enkele vraag uit de weg gaat, en bereid bent om openheid te verschaffen over de criteria die je intern gebruikt. Immers, bij een echt waardevol gesprek over integriteit is niet alleen een debat over de uitkomst van metingen van belang, maar ook over de meetlat zelf.

Delen: