Senaat achter verbod op seks met dieren

Senaat achter verbod op seks met dieren

Door Harm Evert Waalkens op 2 februari 2010 Delen  

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Verbod op seks
met dieren. In de Tweede Kamer hadden alle partijen eerder
voor
mijn initiatiefwet gestemd
.  Het doet me goed dat het wetsvoorstel het heeft
gehaald. De wet is hard nodig. Het was nog spannend
of
de wet door de Eerste Kamer kwam
.

Nederland liep op dit terrein achter. Je wil niet weten wat je op internet
allemaal tegenkomt. Nederland is een spil in de dierenporno-industrie geworden,
omdat er in veel ons omringende landen al wél een verbod is. Ook krijg ik
regelmatig signalen van kinderboerderijen, waar daders van ontucht met dieren
vrijuit gaan als het dier niet aantoonbaar verwondingen heeft opgelopen.

Het wetsvoorstel maakt aan deze situatie een einde: ontucht met dieren wordt
strafbaar, ook als dierenmishandeling niet bewezen kan worden. Verder wordt het
maken, verhandelen en bezitten van dierenporno strafbaar gesteld. Ik hoop dat
door deze wet er een einde komt aan deze perverse praktijken.

Tot nu toe was ontucht met dieren alleen strafbaar op basis van wetgeving
over dierenmishandeling. Er moet aantoonbaar sprake zijn van pijn, letsel of
aantasting van de gezondheid of welzijn van het dier. In de praktijk blijkt het
vaak ingewikkeld om op grond hiervan tot een veroordeling te komen. De PvdA
vindt dat seks met dieren altijd, óók als er geen sprake is van aantoonbare
schade voor het dier, strafbaar moet zijn: het is gewoon in strijd met de
heersende zeden.

Delen: