Geen steun aan wetsvoorstel veplichte verdoving bij rituele slacht

Geen steun aan wetsvoorstel veplichte verdoving bij rituele slacht

Door De Redactie op 16 december 2011 Delen  

Deze week sprak de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van het
Tweede Kamerlid Thieme (Partij voor de Dieren) om verdoving verplicht te stellen
bij de rituele slacht. Onze fractie in de Eerste Kamer steunt dat voorstel niet.

Nadat de meerderheid van de Tweede Kamer en ook onze Tweede Kamerfractie in
april van dit jaar verklaarde voornemens te zijn om zich achter het
initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te scharen, ontstond er een
brede maatschappelijke discussie die uiteraard ook in onze achterban woedde. De
PvdA organiseerde vier bijeenkomsten voor onze leden met leden van de
PvdA-Tweede Kamerfractie om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Ook
kwam het onderwerp ter sprake op de Politieke Ledenraad van 19 juni 2011.

Gehoord de wensen geuit op deze bijeenkomsten, de Politieke Ledenraad van 19
juni en de hoorzitting georganiseerd door de PvdA-fractie, heeft de Tweede
Kamerfractie samen met VVD, D66 en GroenLinks een amendement op het
initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dat amendement beoogde de  mogelijkheid op
onverdoofde rituele te blijven behouden mits er kon worden aangetoond dat het
bijkomende dierenleed niet erger zou zijn dan in de reguliere slacht. Dit
amendement werd aangenomen.

De Eerste Kamer beoordeelde deze week de juridisch-technische kant van het
wetsvoorstel, voerde een staatsrechtelijke check uit op de wetgeving en
beoordeelde de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Op basis van deze criteria
is de PvdA-fractie in de Eerste Kamer na de beantwoording van de
initiatiefneemster en het kabinet tot het oordeel gekomen aan het voorliggende
wetsvoorstel geen steun te kunnen verlenen.

Ook de PvdA-fractie in de Eerste Kamer ziet de noodzaak om het dierenwelzijn
aanzienlijk te verbeteren. In een gezamenlijke motie roepen VVD, PvdA, CDA, D66,
CU en SGP het kabinet daarom ook op nu spoedig met een brede aanpak ter
bevordering van het dierenwelzijn te komen. Daarnaast vraagt de motie om
kwaliteitscriteria voor het dierenwelzijn in de rituele én reguliere slacht en
om goed toezicht op- en handhaving van die criteria. Het kabinet heeft in het
debat aangegeven hier opvolging aan te zullen geven. 

Delen: