Eerst luchtruim op orde bij luchthaven Lelystad

Eerst luchtruim op orde bij luchthaven Lelystad

Jeroen pijper photography

Je wilt er zeker van zijn dat je veilig en rustig kunt wonen. De PvdA is het daarom eens met de bewoners uit Noord- en Oost-Nederland dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, voordat luchthaven Lelystad wordt opengesteld voor grote vliegtuigen met onzekere aanvliegroutes.

Het Nederlandse luchtruim is een van de volste van Europa door de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol. Het is daarom van groot belang dat mensen er zeker van zijn dat dit vliegverkeer veilig is en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de belangen van bewoners, zoals het beperken van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Schiphol is een grote en internationale luchthaven. Het is de bedoeling dat de luchthaven Lelystad een deel van het personenvliegverkeer van Schiphol gaat overnemen.

In oktober voerde de Tweede Kamer al een debat over de voortgang van de uitbreiding van luchthaven Lelystad en de vliegroutes en toename van vliegbewegingen die dit met zich mee gaat brengen. Na dit debat nam de Kamer met algemene stemmen een PvdA-motie aan over het zorgvuldig betrekken van bewoners en het borgen van inspraak en ideeën over een toekomstige herindeling van het luchtruim.

Eerst het luchtruim op orde, dan pas denken aan uitbreiding van luchthaven Lelystad

Hierna is een bewonersdelegatie aan de slag gegaan om advies uit te brengen over de nieuwe vliegroutes vanaf luchthaven Lelystad. Afgelopen week bracht deze delegatie haar advies uit aan de minister, waarin zij duidelijk zegt: eerst het luchtruim op orde, dan pas denken aan uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Dit advies door bewoners is een serieus signaal dat we niet naast ons neer kunnen leggen. De PvdA zal in de Tweede Kamer daarom pleiten dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, met minder overlast voor bewoners en duidelijkheid over de aanvliegroutes, voordat er tot uitbreiding van luchthaven Lelystad kan worden besloten.

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.