Eerlijker erven

Eerlijker erven

Door Paul Tang op 5 november 2009 Delen  

Mensen met weinig vermogen zouden, als het aan de PvdA ligt, minder belasting
moeten betalen over een kleine erfenis. Op mijn initiatief onderzoekt het
kabinet de mogelijkheden daartoe ‘Een dergelijke korting maakt de
successierechten eerlijker, zeker als je bedenkt dat 50 procent van het vermogen
in Nederland in handen is van de rijkste 5 procent van de mensen.

Verder zouden mensen die samenwonen hetzelfde moeten worden behandeld als
geregistreerde partners. Nu komen zij pas na zes maanden in aanmerking voor de
grote vrijstelling op hun erfenis waarop geregistreerde partners al direct recht
hebben. Ook hiernaar heeft  staatssecretaris van Financiën De Jager een
onderzoek toegezegd. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap
aangaat, word je voor deze wet direct als partner aangemerkt. En dan gelden
lagere tarieven en een fors hogere vrijstelling dan als dat niet zo is. Maar na
een samenlevingscontract moet je nog 6 maanden wachten, en dat is gek. Voor de
PvdA maakt het niet uit of je getrouwd bent of samenwoont.

Vanaf 1 januari 2010 gelden er voor de meeste erfenissen nieuwe, lagere
tarieven. De Tweede Kamer heeft over een wetsvoorstel van het kabinet gestemd;
nu moet alleen de Eerste Kamer nog over de wet stemmen.

De oude successiewet dateerde uit 1956 en was hoognodig aan modernisering
toe. De 28 tarieven zijn teruggebracht tot 6 tarieven. Daarmee is de wet
eenvoudiger geworden. De tariefsverlaging is mogelijk omdat trusts om de
erfenisbelasting te ontlopen, angepakt worden. De Belastingdienst gaat daarmee
actief op jacht naar de zeer grote vermogens die nu door constructies belasting
weten te ontwijken.

Delen: