Eerlijke kans op een stageplek

Eerlijke kans op een stageplek

Eerlijke kans op een stageplek

Door Tanja Jadnanansing op 22 mei 2015 Delen  

Een van de schrikbarende conclusies uit de Nationale Stagemonitor 2015 luidt dat allochtone studenten in het HBO en WO een lagere stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek krijgen. Ahmed Marcouch en ik hebben er vandaag Kamervragen over gesteld aan de minister van Onderwijs, omdat we dit -om het zachtjes uit te drukken- een oneerlijke situatie vinden. Afkomst mag nooit een reden zijn waarom talentvolle mensen op ongelijke wijze beloond of beoordeeld worden.

Deze problematiek valt niet op te lossen door eenzijdig van de betrokken allochtone jongeren te verlangen dat zij zich maar invechten, zoals premier Rutte eerder dit jaar veels te eenzijdig stelde. Hier ligt een belangrijke opgave voor onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties.

Onderwijsinstellingen moeten studenten goed begeleiden bij hun zoektocht naar een stageplek, kunnen problemen constateren en kunnen ook via goede contacten zorgen dat studenten makkelijker binnen komen en niet meteen op vooroordelen stuiten.

Werkgeversorganisaties moeten hun leden moreel aanspreken op het belang om iedereen een eerlijke kans te geven. Ze verliezen op deze wijze bovendien in potentie een boel talentvolle jongeren, jongeren die ze vaak goed kunnen gebruiken. We willen van de minister weten hoe zij dit beoordeelt en welke mogelijkheden zij ziet om dit met onderwijs en bedrijfsleven aan te pakken.

Ook zorgwekkend en onterecht is het forse verschil in stagevergoeding tussen mannen en vrouwen bij stageplekken, zoals in de Nationale Stagemonitor 2015 wordt vastgesteld. De PvdA is al een tijd bezig om hier aandacht voor te vragen. Collega Keklik Yücel heeft ruim een jaar geleden al een initiatiefwet ingediend om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen.