Eerlijke bescherming voor zieke werknemer

Eerlijke bescherming voor zieke werknemer

Door Grace Tanamal op 4 oktober 2013 Delen  

Voor de Partij van de Arbeid staat voorop dat werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, moeten kunnen rekenen op inkomensbescherming en geholpen worden te re-integreren. Ik ben tevreden dat het kabinet belangrijke maatregelen neemt om dit te bewerkstelligen.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sociale partners zich nog meer gaan inspannen om mensen in de WIA te ondersteunen om terug naar werk te keren. Belangrijk is bovendien dat de modernisering van de Ziektewet de positie van werknemers met een tijdelijk dienstverband verbetert. De PvdA vindt het belangrijk dat werkgevers financieel worden geprikkeld om verantwoordelijkheid te nemen voor de re-integratie van hun ex-werknemers.

Ik heb wel zorgen over de achterstanden bij het UWV met het herbeoordelen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Minister Asscher deelt onze zorg en heeft aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt om deze achterstanden weg te werken. Een goede zaak.

Ook gaat de voorgenomen arbeidsverledeneis, die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet, van tafel. Werknemers met een flexibel arbeidscontract behouden hierdoor tijdens ziekte een uitkering die in hoogte vergelijkbaar is met die van werknemers met een vast contract. Goed nieuws, want de PvdA heeft zich altijd fel gekeerd tegen deze arbeidsverledeneis, omdat daardoor de ongelijkheid tussen vaste en tijdelijke medewerkers wordt vergroot. De arbeidsverledeneis wordt met de Wet Werk en Zekerheid definitief uit de Ziektewet geschrapt. Daar zijn wij trots op!