Eerlijk over koopkracht gepensioneerden

Eerlijk over koopkracht gepensioneerden

Door Roos Vermeij op 23 januari 2013 Delen  

Veel mensen maken zich door de crisis en de maatregelen die daardoor nodig zijn zorgen om hun inkomen. De afgelopen dagen schrokken velen van de tabel die de Volkskrant publiceerde over de door de krant verwachte achteruitgang van koopkracht van gepensioneerden. Vooral het feit dat mensen met een lager pensioen er meer procenten op achteruit zouden gaan dan mensen met een hoger pensioen, roept veel weerstand op. En dat begrijpen wij, want ook wij willen dat de kosten van deze crisis eerlijk worden gedeeld.

De koopkrachtcijfers voor 2013, over de brede linie, zijn niet leuk. Door de crisis en de maatregelen die daardoor nodig zijn, leveren veel mensen in. Dat neemt niet weg dat het beeld zoals door de Volkskrant voorgesteld, onvolledig is. In het betreffende artikel worden enkel aanvullende pensioenen vergeleken, zonder daarbij de netto AOW te betrekken. En juist die gaat per 1 januari 2013 voor de meeste mensen omhoog.

Zodra je die verhoogde netto AOW wel in de berekeningen meeneemt, ontstaat meteen een veel evenwichtiger beeld. Dan zie je namelijk dat er voor mensen met de laagste aanvullende pensioenen zelfs sprake is van een kleine stijging van het netto inkomen. Ook de toeslagen zijn van belang voor het totaaleffect op de netto-inkomens.

Tot slot: in het regeerakkoord zijn verschillende maatregelen genomen die vanaf 2014 de pijn van kabinetsmaatregelen uit de vorige periode eerlijker gaan verdelen. Zo gaan belastingvoordelen voor lagere inkomens omhoog en voor hogere inkomens juist omlaag. De sterkste schouders gaan vanaf dat jaar dus de zwaarste lasten dragen. Ook dat zal niet betekenen dat het gemakkelijk wordt. Helaas gaan grote groepen mensen in hun portemonnee het effect van de crisis voelen. Maar dat we van de hogere inkomens de komende jaren een hogere bijdrage vragen dan van de lagere inkomens, daarover mag geen twijfel bestaan.

Al met al geen prettige boodschap. Wel een eerlijke. Dat past bij onze principes als PvdA.

Update 28-01: Dank voor al uw berichten. Op dit moment ontvang ik veel mail over pensioenen en AOW naar aanleiding van deze blog. Ik wil daarover nog het een en ander toevoegen.

Het is geenszins de bedoeling geweest de bedragen en de kortingen te bagatelliseren, zoals door sommigen van u werd gevoeld. Het is veel en het telt ook op; zoals velen van u mij met cijfers laten weten. En de geringe verhoging van de AOW maakt de netto korting van uw pensioen niet goed. De fiscale maatregelen die daaraan ten grondslag liggen zijn al twee jaar geleden ingevoerd. We hebben de regering gevraagd alle effecten op een rij te zetten, omdat deze nogal uiteen lopen. Het effect van het nieuwe regeringsbeleid, met onder ander hogere heffingskortingen, wordt volgend jaar pas zicht- en voelbaar.

Verder is het zo dat ook anderen de rekening van de crisis betalen, ook op dit moment: door langer door te werken, door minder pensioenopbouw, door hogere uitgaven voor de kinderopvang en straks bijvoorbeeld de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Nogmaals dank, we gebruiken uw reactie zeker voor de discussie in onze fractie en straks ook in de Tweede Kamer,

Met vriendelijke groet,

Roos Vermeij