Een stap in de goede richting voor Groningen

Een stap in de goede richting voor Groningen

Door Jan Vos op 16 december 2014 Delen  

Vandaag heeft het kabinet besloten om, op advies van de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen, de gaswinning in Groningen te reduceren. Een stap in de goede richting, want voor de PvdA staat de veiligheid van de bewoners van Groningen bij alle besluiten over gaswinning voorop. Maar we zijn er nog niet. 

Want het vertrouwen van de bewoners in Groningen is niet meteen hersteld door dit besluit. Daarvoor is nodig dat, in nauw overleg met de bewoners van Groningen, wordt gewerkt aan de vaak complexe schades, preventieve veiligheidsmaatregelen en vergoeding van bewoners die geconfronteerd worden met waardedaling van hun bezittingen. De PvdA vindt dat, met de regio, de inwoners van Groningen een beter perspectief moet worden geboden. Daarbij staat het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van het gebied voorop.