Een rechtvaardiger vermogensbelastingplan

Een rechtvaardiger vermogensbelastingplan

Een rechtvaardiger vermogensbelastingplan

Door Ed Groot op 11 september 2015 Delen  

Meer werk, meer inkomen en meer rechtvaardigheid. Die doelen hebben we ons voor dit belastingplan gesteld. Ik ben erg tevreden dat met de plannen die vandaag zijn gepresenteerd weer een belangrijke stap vooruit wordt gezet. De plannen zorgen voor 35.000 banen. Werknemers houden in 2016 elke maand meer over dan nu. En, belangrijk voor de PvdA: we gaan vermogens rechtvaardiger belasten.

Een jaar geleden ontvingen wij Thomas Piketty in de Tweede Kamer. Piketty stelt in zijn boek dat kapitaal harder groeit dan de economie. Dit zorgt ervoor dat rijke renteniers steeds rijker worden, terwijl werkenden achterblijven. Hij onderstreepte de noodzaak van dat waar de PvdA al langer voor pleit: een rechtvaardiger belasting op het rendement op vermogen.

Het huidige stelsel met een verondersteld rendement van vier procent wordt terecht als onrechtvaardig ervaren. Kleine spaarders halen dit rendement niet, terwijl grote vermogens dit ver overstijgen. In dit belastingplan staan plannen om vermogens anders te belasten. Een meer rechtvaardige belasting op vermogens. Gewone huishoudens, die zorgvuldig sparen om onverwachte schokken op te vangen, die sparen voor hun pensioen of die sparen voor de opleiding van hun kinderen, al die huishoudens gaan straks minder vermogensbelasting betalen. Grote spaarders, die veel hogere rendementen behalen, gaan straks meer vermogensbelasting betalen. negentig procent van de spaarders gaat erop vooruit, en dit wordt opgebracht door de rijkste tien procent. Dit doen we niet om die tien procent te pesten. We sluiten aan bij het gemiddelde rendement dat spaarders behalen op hun spaarrekening. Bij grote vermogens kijken we ook naar de langjarige opbrengst op aandelen en vastgoed. Door aan te sluiten bij reële rendementen wordt de vermogensbelasting eerlijker voor iedereen.

Maar een rechtvaardiger belastingstelsel houdt niet op bij de vermogensbelasting. Rechtvaardigheid is ook gediend als we de ontwijkingsroutes afsluiten die nu nog worden gebruikt om geen belasting te hoeven betalen. Iedereen kent de voorbeelden van vermogende Nederlanders die in België gaan wonen om de Nederlandse belasting te ontwijken. Dat gaan we onmogelijk maken. Natuurlijk mag iedereen die dat wil in België wonen, maar dan moet je wel eerst netjes in Nederland je belasting betaald hebben.

Voor ons sociaaldemocraten is het streven altijd om ongelijkheid terug te dringen. Met Piketty kwam die strijd tegen ongelijkheid wereldwijd weer bovenaan de agenda van het maatschappelijk debat. Met dit belastingplan voegen we de daad bij het woord. Opdat in de 21e eeuw niet alleen de vermogenden, maar iedereen het maximale uit zijn vermogens kan halen en zichzelf kan ontplooien.

Delen: