Een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

Een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

Door Grace Tanamal op 12 december 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is erg blij dat minister Asscher heeft voorgesteld om vaders het recht te geven op vijf dagen vaderverlof. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om vlak na de geboorte meer tijd door te brengen met hun kind. Dit heeft een positief effect op hun latere betrokkenheid bij de zorg voor kinderen. Tevens is het goed voor de ontwikkeling van het kind. Het voorstel van de minister is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om een nieuw evenwicht te bereiken tussen arbeid en zorg.

Momenteel hebben vaders nog recht op twee dagen betaald kraamverlof. Hier komt straks een wettelijk recht op drie aanvullende dagen onbetaald verlof bovenop. De verlofrechten van vaders worden versterkt naar aanleiding van de gezinstop die minister Asscher in november organiseerde met vertegenwoordigers van de sociale partners, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en experts. Daaruit bleek dat verdere stappen wenselijk zijn om mensen beter in staat te stellen om arbeid en zorgtaken te combineren.

De PvdA hecht ook grote waarde aan de inzet van de vele mantelzorgers. Wij zijn daarom tevreden dat minister Asscher in zijn brief ook met een aantal voorstellen komt om mantelzorg beter te faciliteren. De samenleving verandert en steeds meer mensen zijn alleenstaand. Er is dus niet vanzelfsprekend een gezinslid om zorg te verlenen. Het kabinet wil het daarom mogelijk maken dat werknemers ook kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen opnemen zonder dat er sprake is van een familieverhouding.

Een andere verbetering is dat op langdurend zorgverlof niet alleen aanspraak gemaakt kan worden in levensbedreigende situaties, maar in alle gevallen van noodzakelijke zorg. Daarbij wordt ook gekeken naar de belangen van werkgevers.

Ook zijn wij tevreden dat de minister in 2014 start met een nieuw project Werk en Mantelzorg. Daarbij staan goede praktijkvoorbeelden en het bevorderen van bekendheid van verlofregelingen op de werkvloer centraal. Ondersteuning van werknemers met mantelzorgtaken is van groot belang en levert een belangrijke bijdrage aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en daarmee aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.