Een mooi resultaat

Een mooi resultaat

Door Hans Spekman op 19 december 2013 Delen  

Nadat het stof rondom de behandeling van het Woonakkoord in de Eerste Kamer deze week was neergedaald vergaten veel commentatoren een belangrijk punt: de hypotheekrenteaftrek wordt eindelijk eerlijker.

Aan deze oneerlijke situatie komt gelukkig een einde. In kleine stapjes en uitgesmeerd over dertig jaar, dat besef ik zeer goed. Maar dat doen we om bestaande huiseigenaren niet onnodig in de problemen te brengen. Wel is het taboe doorbroken en pakken we eindelijk de villasubsidie aan. Dat kan door het besluit van de Eerste Kamer om in te stemmen met de woonplannen van dit kabinet en drie oppositiepartijen. 

In het regeerakkoord stond al dat we de hypotheekrenteaftrek gaan beperken van maximaal 52 procent naar maximaal 38 procent, in de komende dertig jaar. Dat plan is ook in het eerder dit jaar afgesloten Woonakkoord met D66, SGP en CU gelukkig overeind gebleven. Wel is de nieuwe afspraak gemaakt dat banken een extra lening kunnen aanbieden waardoor met name starters meer ruimte krijgen. En dat is zeer goed voor hen want voor veel starters is het echt lastig om een huis te vinden.

De hypotheekrenteaftrek blijft in stand, en is uiteindelijk vooral bedoeld voor hen die hem kunnen gebruiken. Hij was ooit bedacht om eigen huizenbezit te stimuleren. Inmiddels betaalt de overheid miljarden meer aan deze vorm van subsidie dan aan de huurtoeslag, vooral omdat grootverdieners kapitalen terugvragen bij de overheid. Terwijl ik vind dat ze dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben.

Dat verschil wordt hiermee recht getrokken. We pakken ook de ongelijkheid aan onder mensen die in een huurhuis wonen. Ja, we vragen meer huur van mensen die meer dan gemiddeld verdienen, maar voor de laagste inkomens trekt dit kabinet tegelijkertijd jaarlijks 420 miljoen euro uit ter compensatie voor de huurstijgingen.

Zo bezien een mooi resultaat van onze mensen in Den Haag. En een volgende stap is al gezet: de wet die mensen weer meer zeggenschap geeft over de woningcorporaties staat inmiddels in de steigers.