Voor een modern en rechtvaardig huwelijk

Voor een modern en rechtvaardig huwelijk

Voor een modern en rechtvaardig huwelijk
 Foto Pixabay / debowscyfoto

Door Jeroen Recourt op 17 februari 2016 Delen  

De Partij van de Arbeid wil het huwelijk moderniseren. Enige tijd geleden heb ik samen met D66 en VVD een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij voorhuwelijkse bezittingen, schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften niet meer standaard worden opgenomen in de gemeenschap van goederen. Dat is rechtvaardiger en past veel beter bij onze huidige samenleving. Onze initiatiefwet wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld.

Bij veel huwelijken wordt er vooraf geen rekening gehouden met een echtscheiding. Logisch, want er is liefde in het spel. Maar als het dan toch tot een echtscheiding komt, resulteert dit vaak in een pijnlijk getouwtrek waarbij wet en rechtvaardigheidsgevoel vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn. De PvdA vindt de huidige wet daarom achterhaald en niet altijd rechtvaardig. Met deze nieuwe wet zorgen we ervoor dat bij een echtscheiding privézaken als een erfenis of een schuld niet langer automatisch ook aan de ander toebehoort. Privévermogen blijft privé, tenzij je het anders geregeld hebt. 

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alleen zaken gemeenschappelijk worden die ook het resultaat zijn van een gezamenlijke inspanning tijdens het huwelijk. Bij een erfenis of gift is er met het huidige stelsel onder andere sprake van willekeur. Het kan dat na een scheiding de ene partner een erfenis niet hoeft te delen door een uitsluitingsclausule en de ander wel omdat deze clausule ontbreekt. Van die willekeur moeten we af.

Schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan worden met dit voorstel standaard uitgesloten van de gemeenschap. Dat is nu vaak de reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Maar het gebeurt ook dat een partner niet op de hoogte is van een vroegere schuld van de echtgenoot en na een scheiding voor een vervelende verrassing komt te staan. Door het huwelijk te moderniseren willen we dit soort onrechtvaardige en frustrerende situaties voorkomen.

De behandeling van dit wetsvoorstel is de eerste in een reeks van drie initiatiefwetten van de PvdA en andere partijen die alle drie moeten leiden tot een modernisering van de wetgeving rondom huwelijken en echtscheidingen. Initiatiefwetten om ons systeem van partneralimentatie en kinderalimentatie eerlijker en eenvoudiger te maken, volgen in een later stadium.

Delen: