Een leven lang leren

Een leven lang leren

Een leven lang leren
Foto Shutterstock

Door Jet Bussemaker op 31 oktober 2014 Delen  

Vandaag heb ik samen met mijn collega Lodewijk Asscher een pakket maatregelen gepresenteerd om er voor te zorgen dat volwassen gestimuleerd worden om te blijven leren en bijleren, juist ook als ze al een baan hebben. Hiermee worden belangrijke stappen gezet om Nederland klaar te stomen voor de snel veranderende arbeidsmarkt.

Banen verdwijnen immers en er komen steeds nieuwe soorten banen bij. Jongeren worden opgeleid voor banen waarvan we niet weten of die straks nog bestaan. Daarbij is in veel sectoren een contract voor het leven niet meer van deze tijd. Om voor werknemers inzetbaar te blijven, is het van groot belang steeds weer bij te blijven leren. Dat is goed voor mensen zelf, omdat ze zich zo maximaal voor kunnen bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt of in hun eigen baan. Maar ook voor de Nederlandse economie is het van groot belang dat werknemers bij de tijd blijven om zo makkelijker van baan naar baan kunnen gaan.

Het huidige model van Leven Lang Leren voldoet niet meer. Volwassenen volgen vooral trainingen die gericht zijn op de huidige functie en werkzaamheden of ze worden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen. Met de maatregelen die we vandaag aangekondigd hebben gaan we die obstakels te lijf.

HBO-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen vormgeven. Opleidingen gaan meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten. Het wordt makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen en in het mbo wordt het mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding.

Ook wordt het in het hoger onderwijs makkelijker voor werkenden om onderwijs te volgen. Nu is nog te vaak zo dat ze verwacht worden overdag in de collegebanken aan te schuiven. Dit terwijl ze overdag gewoon op kantoor moeten zijn. Ook is er nu onvoldoende ruimte om ‘op maat’-opleidingen te volgen en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaring die zij al hebben opgedaan.

Deeltijdstudenten in de tekortsectoren zorg, welzijn en techniek die nog geen bachelor- of masterdiploma hebben krijgen een voucher ter waarde van €1250 (per 30 studiepunten) waarmee ze onderwijs kunnen vormgeven. Als ze voldoende studievoortgang hebben geboekt kunnen ze aanspraak maken op een volgend voucher. Daarnaast komen er ook vouchers voor de groep studenten die straks als eerste onder het studievoorschot vallen.

Ook in het MBO komt er meer ruimte om werken en leren te combineren door belemmerende regels weg te nemen. Zo wordt het straks mogelijk certificaten te halen voor onderdelen van bestaande opleidingen die een school vrij kan invullen om beter te kunnen inspelen op de vraag van het regionale bedrijfsleven. Vooral voor mensen voor wie een volledige MBO-opleiding niet haalbaar is een belangrijk instrument.

Voor bovenstaande maatregelen heeft het kabinet een bedrag oplopend tot 65 miljoen in de komende jaren vrij gemaakt.