Een kind hoort niet in de cel

Een kind hoort niet in de cel

Door Marit Maij op 30 januari 2014 Delen  

Een kind hoort niet in de cel. In het asielbeleid is dat nu helaas soms wel het geval. Dinsdag kreeg de Tweede Kamer nog een aangrijpende publicatie van de Coalitie ‘Geen Kind in de Cel’ met schrijnende verhalen over gezinnen met kinderen in detentie. Daarom heb ik vandaag de staatssecretaris gevraagd om met voorstellen te komen waarbij kinderen niet meer in detentie belanden.

Recent ben ik op werkbezoek geweest bij de vreemdelingendetentie en wat ik daar zag was positief. Veel minder mensen in detentie, meer gebruik van alternatieven, kortere detenties en geen kinderen meer die in bewaring verblijven. Maar juist dat laatste punt blijft onze aandacht houden. Want hoewel bij vreemdelingendetentie de situatie al flink is verbeterd, komen bij de grensdetentie op Schiphol nog steeds kinderen in de cel terecht.

De staatssecretaris benadrukte vandaag in de Kamer dat hij ook geen kinderen in detentie wil, maar dat hij dit soms wel noodzakelijk acht om kinderhandel te bestrijden. Immers, als een volwassene met kinderen landt op Schiphol, is niet meteen met zekerheid vast te stellen datdie persoon ook echt de ouder is. Zo iemand dan meteen toegang verlenen tot Nederland kan betekenen dat een kind verdwijnt en in een situatie van misbruik kan belanden. Daarom wordenasielzoekers op Schiphol enkele dagen vastgehouden zodat de gezinsband kan worden vastgesteld.

De PvdA deelt deze zorgen, maar ik zie grensdetentie niet als enige oplossing. Ik heb daarom de staatssecretaris met klem gevraagd om naar alternatieven te zoeken. Alternatieven, waarbij de gezinnen met kinderen onder toezicht van de overheid blijven, maar niet in de cel zitten. Zodat het belang van het kind altijd voorop staat en Nederland hen beschermt tegen kinderhandel, maar niet in een cel plaatst.

De staatssecretaris heeft toegezegd alternatieven uit te werken om te voorkomen dat kinderen in grensdetentie komen. Hetzelfde geldt vooruitgeprocedeerde gezinnen met kinderen. Deze gezinnen met kinderen moeten in beeld van de overheid blijven, ook als terugkeer aan de orde is. Ook hier zijn alternatieven voor detentie nodig. Voor eind mei gaat de staatssecretarisalternatieven uitwerken en de Kamer informeren. Zodat we kunnen werken aan een situatie waar kinderen worden beschermd tegen kinderhandel en andere misstanden en er ook geen kind meer in de cel belandt.