Een heldere positie voor zzp’ers

Een heldere positie voor zzp’ers

Een heldere positie voor zzp’ers
Foto Flickr / PvdA

Door Mei Li Vos op 31 oktober 2014 Delen  

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP) zijn onmisbaar voor onze economie, arbeidsmarkt en de samenleving. Ik vind het van groot belang dat iedere zzp’er de ruimte heeft om zelf te ondernemen en zichzelf te ontwikkelen. Wel maak ik me zorgen over de positie die zzp’ers nu hebben in het maken van beleid.

Zij vallen vaak tussen de wal en het schip. Ik vind dat zzp’ers een heldere positie moeten krijgen in al het beleid, sociaal fiscaal en alle andere wetten waar zzp’ers met hun onderneming mee te maken hebben. Ik heb daarom, samen met collega’s van andere partijen, aan de regering gevraagd met een toekomstvisie te komen. Daarin moet centraal staan hoe de regering aankijkt tegen de positie van zelfstandigen in onze ecomomie en arbeidsmarkt. De regering is nu bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s, zodat we met elkaar het politieke en maatschappelijke debat daarover kunnen aangaan.

De inzet van de PvdA in dat debat richt zich op drie punten.

1. Allereerst moet er een einde komen aan de onduidelijke positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Geen beleid meer waarin alleen rekening wordt gehouden met mensen in loondienst, zelfstandigen moeten in positie worden gebracht.

2. Daarnaast wil ik dat de kloof tussen de arbeidsvoorzieningen voor werknemers en zelfstandigen wordt gedicht. Er zijn zzp’ers die zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis willen, omdat zij vrij willen zijn om te ondernemen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel zelfstandigen die zich zorgen maken wat er met hen gebeurt als zij ziek worden of een ongeluk krijgen. Timmermannen, loodgieters en ziekenverzorgenden, maar ook de schrijvers en kunstenaars die met een bescheiden inkomen onverhoopt arbeidsongeschikt worden vallen nu in een diep gat. Voor hen is er niets geregeld, tenzij ze zich voor veel geld daarvoor hebben verzekerd.

Ik wil het debat aangaan of we niet toe moeten naar een goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers. Waarbij we moeten leren van fouten uit het verleden, geen dure ontoegankelijke regelingen, maar een algemene regeling die voorkomt dat zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid hun huis moeten verkopen of hun pensioen opeten. Daarbovenop moeten wat mij betreft zzp’ers die dat willen hun extra inkomen vrijwillig kunnen verzekeren.

3. Tot slot moet het stoppen van schijnzelfstandigheid topprioriteit blijven. Het is onacceptabel als bedrijven weigeren mensen in loondienst te nemen, maar ze goedkoop als zelfstandige inhuren.

Ik zie uit naar de visie van de regering over de toekomst van de positie van zzp’ers. Zodat we in de Tweede Kamer en daarbuiten het debat kunnen voeren hoe we zelfstandigen het beste ruimte kunnen geven om te ondernemen, met oog voor de risico’s die het zijn van zzp’er met zich meebrengt.