Een gezond leven voor iedereen

Een gezond leven voor iedereen

Een gezond leven voor iedereen
Foto Shutterstock / dip

Door Agnes Wolbert op 1 december 2014 Delen  

Iedereen heeft recht op een gezond leven. Ongeacht je inkomen, opleiding of woonplaats. Helaas bepalen deze zaken nog voor een te groot deel hoe oud je wordt en hoe gezond je bent. Ik wil me daar niet bij neerleggen. Daarom heb ik mij tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid onlangs ingezet voor een stevige en doortastende aanpak. Door in wijken meer in te zetten op preventie werken we aan eerlijke kansen voor iedereen op een gezond leven.

Daarvoor is wel nodig dat het kabinet werk maakt van preventie. De gezonde schoolkantine is mijlenver weg, het overgewicht bij kinderen is hoog en roken en drinken is nog een groot probleem. Van verzekeraars hoor ik dat het vergoeden van preventie niet lukt omdat zij nu alleen nog zorg kunnen vergoeden voor individuen, en niet voor groepen. Gelukkig gaat de minister op mijn verzoek onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Om te voorkomen dat mensen ziek worden, is het juist van belang om activiteiten te richten op groepen met een verhoogd risico op ziekte, bijvoorbeeld ouderen in een bepaalde wijk.

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. Op mijn verzoek gaat dit kabinet nu een gerichte start maken om deze verschillen kleiner te maken. We starten in het Veenkoloniaal gebied omdat de verschillen daar groot zijn en alle elementen voor een gedegen aanpak aanwezig zijn. Het kabinet gaat daarin nu het voortouw nemen en investeert 10 miljoen euro, verspreid over acht jaar. Deze langjarige inzet, en de lessen die we hieruit leren, kunnen gebruikt worden voor de aanpak in andere regio’s. Dit moet er toe leiden dat de geboortesterfte afneemt, het aantal diabetici daalt en het aantal obese kinderen afneemt.

Wanneer mensen onverhoopt toch ziek worden, moeten zij dichtbij huis behandeld kunnen worden. Mensen komen nu nog te snel en te vaak bij dure specialisten. Vaak kan deze zorg ook goed ‘in de eerstelijn’ door bijvoorbeeld huisartsen gegeven worden. Tijdens het begrotingsdebat heb ik sterk gepleit voor meer samenwerking tussen huisartsen en specialisten, bijvoorbeeld door meekijkconsulten. Of door robuuste huisartspraktijken te ontwikkelen waar patiënten na een ziekenhuisingreep opgenomen kunnen worden voor herstel dichtbij huis. Omdat we te maken krijgen met een ouder wordende bevolking, heb ik samen met de VVD gepleit om huisartspraktijken te versterken met een praktijkondersteuner voor ouderen. Ervaringen laten zien dat kwetsbare ouderen hierdoor snel, dichtbij en professioneel begeleid worden.