Vaste coach voor probleemgezin

Vaste coach voor probleemgezin

Door Jeroen Dijsselbloem op 6 april 2011 Delen  

Een samenwerkingsverband van vijf inspecties concludeert
dat
de hulp aan kinderen uit een arm gezin tekortschiet
. Hulpverleners zijn vaak
kort bij een gezin betrokken en werken langs elkaar heen, zo luidt de conclusie
in een vandaag gepresenteerd rapport. De PvdA pleit ervoor dat in de toekomst
altijd wordt gewerkt met één coach en één plan voor gezinnen waarin sociale
en/of psychische problemen spelen. De PvdA wil deze zogeheten ‘één gezin, één
plan’-aanpak wettelijk vastleggen. We zeggen het al heel lang, iedereen is het
er ook over eens, het gebeurt alleen nu nog te weinig.

Heel veel problemen in gezinnen, tot en met ernstige kindermishandeling, komt
voort uit grote stress over geld. Mensen die tegen torenhoge schulden aankijken,
met hun geld het einde van de week niet eens halen en geen perspectief zien,
kunnen wanhopig en gefrustreerd zijn. Er moet rond zo’n gezin een aanpak komen
die zich niet allen richt op symptomen als huiselijk geweld maar ook de oorzaken
aanpakt.

Gemeenten krijgen straks, als het aan de PvdA ligt, alle touwtjes in handen
om de hulpverlening rond een gezin bij elkaar te brengen. Van
schuldhulpverlening tot arbeidsmarkt, van opvoedingsondersteuning tot
jeugdpsychiatrie. Die kans moeten we grijpen om ook meteen één iemand
‘chef-aanpak’ te maken. Ik zal dat binnenkort namens mijn fractie voorstellen
bij de behandeling van het voorstel voor een nieuw stelsel van
Jeugdhulpverlening.