Een eerste stap naar betere beloning van de basisschoolleraar

Een eerste stap naar betere beloning van de basisschoolleraar

Leraren op basisscholen verdienen een betere beloning voor hun belangrijke werk voor de klas.

Daarom is het belangrijk dat we korte metten maken met de te lage salarissen en de te hoge werkdruk. Een eerste stap is nu eindelijk gezet. Werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt: 270 miljoen euro extra voor het verbeteren van de salarissen. Daarmee wordt invulling gegeven voor het geld waar wij ons eind 2017 sterk voor hebben gemaakt.

Gelijke kansen beginnen in het onderwijs, mét voldoende en de allerbeste leraren.

En dat is mooi nieuws voor leraren, kinderen en hun ouders. Want een beter salaris is niet alleen eerlijker, maar ook hard nodig om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde en goede leraren voor de klas hebben. De komende jaren is er echter veel meer nodig om het vak van basisschoolleraar weer kleur op de wangen te geven. De onderwijsraad trok recent al aan de noodklok over het grote tekort een leraren.

De PvdA zet zich dan ook actief in om iets te doen aan dat tekort. Een eerste concreet vervolg op dit cao-akkoord moet volgens ons zijn dat de salarissen in het primair onderwijs gelijkgetrokken worden met de hogere salarissen in het voortgezet onderwijs, waarvoor wij eerder al een voorstel deden. Daarom blijven wij de leraren steunen in hun strijd.

Het is de hoogste tijd om passend onderwijs ook écht passend te maken

Deze week kwamen op mijn uitnodiging docenten, beleidsmakers, bestuurders en onderwijswoordvoerders samen om gelijke kansen in het onderwijs te bespreken. Ook PO in Actie was hierbij aanwezig. Het is essentieel dat we er zeker van zijn dat ieder kind gelijke kansen krijgt op school. Wij willen dat het niet uitmaakt waar je woont, wie je ouders zijn of hoeveel geld zij verdienen. Daarvoor is niet alleen goed maar ook toegankelijk onderwijs nodig.

Daarom is het de hoogste tijd om passend onderwijs ook écht passend te maken. Dat betekent: veel meer handen in de klas voor ondersteuning en klassen niet veel te groot laten worden. Daarnaast willen wij extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid en laagdrempelige huiswerkbegeleiding voor iedereen die dat nodig heeft. Want gelijke kansen beginnen in het onderwijs, mét voldoende en de allerbeste leraren.

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid