Een duurzame melkveesector

Een duurzame melkveesector

Een duurzame melkveesector
Foto Geograph

Door Sjoera Dikkers op 12 november 2014 Delen  

Een duurzame landbouw, die in evenwicht is met de buurt en de natuur. Dat is het ideaal van de PvdA. Wij willen geen plofkoe, geen melkplas en zeker geen mestberg. De mestveesector moet verantwoord en duurzaam kunnen groeien. Met koeien die de wei in kunnen, en mest dat over het land kan worden uitgereden. Dat zei ik vanavond in het debat over een verantwoorde groei van de melkveehouderij.

Ik ben opgegroeid in Deventer en in de zomer stonden de koeien met de poten in de IJssel voor verkoeling. Een fijn gezicht. Koeien willen graag naar buiten. Maar doordat in 2015 de Europese melkquota worden geschrapt, dreigen grote melkveebedrijven te ontstaan met teveel koeien op te weinig land. In de varkenshouderij en de pluimveesector hebben we gezien waar dit toe leidt: een mestoverschot, vervuilde lucht en stankoverlast voor de mensen die naast deze bedrijven wonen.

Als boeren de mogelijkheid krijgen om alle mest die ze produceren te verwerken, ontstaat een doemscenario van dichte stallen, koeien de niet kunnen grazen en een grote druk op de mestmarkt. Er is dan geen ruimte meer voor het familiebedrijf, en alle bedrijven moeten steeds groter en intensiever worden. Dat is niet de toekomst die ons voor ogen staat.

Daarom heb ik er vandaag in de Tweede Kamer voor gepleit dat melkveebedrijven alleen mogen uitbreiden als ze ook voldoende land hebben om voer te produceren en de koeien in de wei te laten grazen. Grondgebonden groei heet dat. Ze hebben dan voldoende land om het grootste deel van de mest te gebruiken om hun eigen land te bemesten, land dat vervolgens weer door dezelfde koeien begraast kan worden.

En als er voldoende land is kunnen koeien ook gewoon naar buiten, de wei in. De Kamer heeft zich daar al enige tijd geleden voor uitgesproken. Ons ideaalbeeld is een toekomstgerichte veehouder met een grondgebonden melkveesector en koeien in de wei. Ik heb er vertrouwen in dat we dat met z’n allen kunnen realiseren.