Een doodgeboren kind heeft bestaan

Een doodgeboren kind heeft bestaan

Door Agnes Wolbert op 17 maart 2016 Delen  

Het is afschuwelijk wanneer je kind levenloos wordt geboren. Het is onverteerbaar dat je kind als het ware onzichtbaar blijft. 

80.000 mensen tekenden een petitie, die een oproep doet doodgeboren kinderen op te nemen in de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP). Dat zijn 80.000 steunbetuigingen aan ouders waarvan hun kindje levenloos ter wereld is gekomen, en die hun kind nu nog niet officieel kunnen registreren. Ik vind het belangrijk dat er voor hen een oplossing komt.

Als een kind na 24 weken zwangerschap levenloos ter wereld komt, vindt er geen registratie plaats in het BRP. Voor veel ouders is dat bijzonder kwetsend. Als zij bijvoorbeeld inloggen op mijnoverheid.nl, of een nieuw paspoort gaan halen, is dit het namelijk net alsof dit kind nooit bestaan heeft. Dat moet anders kunnen. Daarom heb ik vorig jaar al aan het kabinet gevraagd kinderen die voor de geboorte overlijden gewoon in het BRP in te schrijven. Volgens de minister van binnenlandse zaken is dat niet mogelijk, omdat wettelijk is bepaald dat in het BRP enkel informatie wordt opgeslagen die in het latere leven van belang is. Dat klinkt wellicht logisch, maar biedt voor de ouders die het betreft geen soelaas. Daarom wil ik dat er een oplossing komt, een systeem wat parallel loopt aan het BRP waarin deze kinderen geregistreerd kunnen worden. Zodat bij alle officiële instanties zichtbaar is dat dit kindje er is geweest en het bijvoorbeeld ook opgenomen kan worden in het trouwboekje. Dit is een eerste, snel te regelen stap die we nu kunnen zetten. Gelijktijdig kunnen we blijven werken aan een mogelijkheid om kinderen die voor de geboorte overlijden ook echt in het BRP te registreren, wat de ouders natuurlijk het liefste zouden zien.

Daarnaast wil ik dat er gekeken wordt naar de tekst in het Burgerlijk Wetboek (BW). Op dit moment is er om erfrechtelijke redenen een passage in het BW opgenomen die ouders als zeer kwetsend ervaren. Ik wil daarom dat het kabinet gaat kijken naar een andere tekst, die minder grievend is zonder dat de juridische strekking ervan verandert. Hiermee hoop ik ervoor te zorgen dat de officiële processen die moeten plaatsvinden nadat een kindje levenloos geboren is, minder kwetsend gaan verlopen en de kinderen niet langer onzichtbaar zijn bij officiële instanties. Dat is wel het minste wat we voor ouders die zoiets vreselijks is overkomen kunnen doen.

Delen: