Het nieuwe pensioenstelsel moet beter en eerlijker

Het nieuwe pensioenstelsel moet beter en eerlijker

Door Henk Nijboer op 13 september 2022 Delen  

Na een leven hard werken moet je kunnen rekenen op een eerlijk en fatsoenlijk pensioen. Ook als energie en boodschappen duurder worden.

Deze voorziening staat al jaren onder zware druk, met veel bezorgdheid tot gevolg. Deze week is de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer begonnen. Wat de PvdA betreft zijn er nog veel aanpassingen nodig om het nieuwe pensioenstelsel beter en eerlijker te maken. De wet moet gewijzigd, anders zullen we deze wet niet steunen.

Het huidige pensioenstelsel functioneert onvoldoende. Pensioenfondsen moeten zichzelf arm rekenen voor een zekerheid die niet bestaat. De pensioenen zijn al jaren niet of nauwelijks geïndexeerd en sommige zelfs gekort. Het verschil tussen beloftes en wat wordt gerealiseerd is te groot. Bovendien bouwen 1,7 miljoen werkenden nu geen pensioen op en hebben te veel mensen met zware beroepen grote moeite om tot hun pensioen door te werken.

Wat de PvdA betreft zijn er nog veel aanpassingen nodig om het nieuwe pensioenstelsel beter en eerlijker te maken.

In 2019 is na lang onderhandelen met steun van de PvdA en GroenLinks een pensioenakkoord gesloten. Daarin wordt gestreefd naar een koopkrachtiger pensioen met meer duidelijkheid. Onderdelen van het huidige stelsel die alleen maar discussie opleveren, zoals de rekenrente, worden geschrapt.

Mede dankzij de inzet van de PvdA stijgt de AOW-leeftijd minder hard mee met de gemiddelde levensverwachting. Ook is er afgesproken dat meer werkenden pensioen opbouwen, dat zelfstandigen ook verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken.

De PvdA wil dat alle werkenden pensioen opbouwen.

De nieuwe pensioenwet is een uitwerking van het pensioenakkoord. Uitgangspunten voor de PvdA zijn dat de wet moet leiden tot een goed en stabiel pensioen voor iedereen, behoud van solidariteit en collectiviteit, en een eerlijke verdeling bij de overgang. Dat laatste gaat om groot geld, ongeveer 1.400 miljard euro. De minister maakte onvoldoende duidelijk dat dit eerlijk gebeurt, dus daarmee kunnen we op dit moment niet akkoord gaan. Afspraken in het pensioenakkoord moeten worden nagekomen.

Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn er nog veel aanpassingen nodig in de wet. Er is te weinig gedaan voor de grote groep werkenden die geen pensioen opbouwt. Steeds meer werknemers krijgen geen pensioenregeling meer bij hun baas. Ondanks dat zij hun hele leven werken, krijgen zij bij pensionering dan alleen AOW.

Je moet erop kunnen rekenen dat je ook tijdens je pensioen de dingen kan blijven doen waar je van houdt en gelukkig van wordt.

De PvdA wil dat alle werkenden pensioen opbouwen. Ook moeten er waarborgen komen om ervoor te zorgen dat de overgang naar het nieuwe stelsel eerlijk gebeurt. Daarnaast is het stelsel op een aantal punten nog onvoldoende solidair en collectief.

Het pensioenstelsel is een verworvenheid van de verzorgingsstaat, geen financieel product. Het gaat om de kwaliteit van leven tijdens de oude dag. Je moet erop kunnen rekenen dat je ook tijdens je pensioen de dingen kan blijven doen waar je van houdt en gelukkig van wordt. Dat vergt een uiterst zorgvuldige behandeling van de wet en strenge toetsing op rechtvaardigheid en solidariteit.

Komende tijd wordt de behandeling van de pensioenwet vervolgd. Daarin trekken we samen op met GroenLinks. Bekijk hier de inbreng van mij tijdens het eerste debat over het nieuwe pensioenstelsel.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid