Een balans tussen humaan, streng en rechtvaardig

Een balans tussen humaan, streng en rechtvaardig

Door Marit Maij op 20 november 2013 Delen  

De PvdA staat voor een vreemdelingenbeleid dat streng, rechtvaardig en humaan is. Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren aandacht gevraagd voor de menselijke maat in het beleid. Met het oog daarop zijn er de afgelopen maanden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo mogen 630 kinderen en hun gezinnen hier blijven dankzij het kinderpardon, is de vreemdelingendetentie gehalveerd, is het buitenschuldbeleid verbeterd, is er extra aandacht voor kwetsbare groepen en goede medische zorg en vreemdelingen zonder papieren worden niet willekeurig opgepakt.

Er is sinds een paar jaar opvang voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen en staatssecretaris Teeven stuurde maandag een brief naar de Kamer waarin de opvang van zieke uitgeprocedeerde vreemdelingen (motie-Spekman-beleid) vergaand wordt verbeterd. Ook krijgen Syriërs, die in Nederland asiel aanvragen, inmiddels ongeveer honderd per week, snel een vrijwel altijd positieve beslissing.

Maar we zijn nog niet klaar. Zolang er op de Middellandse Zee nog steeds vluchtelingen in gammele bootjes de dood vinden, zijn wij niet tevreden. Zolang er nog steeds kwetsbare en minderjarige vreemdelingen in detentie komen, zijn wij niet tevreden. Zolang uitgeprocedeerde vreemdelingen nog steeds onvoldoende terugkeren naar het land van herkomst, zijn wij niet tevreden. Zolang asielzoekers niet in elke Europese lidstaat gelijke kansen en gelijke voorzieningen hebben, zijn wij niet tevreden.

Als de PvdA spreekt over het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn wij altijd op zoek naar een balans. Een balans tussen humaan, streng en rechtvaardig. Toelating moet aan consequente regels gebonden zijn, maar de menselijke bejegening, de menselijke maat, staat bij ons steeds voorop. De twee kanten van de medaille in het vreemdelingenbeleid zijn altijd extreem tegengesteld en emotioneel. Dan is het zaak zorgvuldig te kijken wat er echt aan de hand is. Waar moeten vreemdelingen op worden aangesproken? Waar laat de overheid steken vallen?

Het blijft van belang te streven naar een beleid met snelle, zorgvuldige procedures waarbij Europese harmonisatie cruciaal is. Ook moeten onnodige belemmeringen waar dat kan worden weggenomen. Als het gaat om arbeid, om een huwelijk, om de nareis van gezinnen, om een visum voor familiebezoek of een asielaanvraag: laten we als Nederlandse overheid mensen dan zoveel mogelijk de helpende hand bieden en geen onbegrijpelijke hindernissen opwerpen. Dat is voor ons de kern van een menselijk en modern vreemdelingenbeleid.