Een arbeidsmarkt voor iedereen!

Een arbeidsmarkt voor iedereen

Door Gijs van Dijk op 17 januari 2019 Delen  

Iedereen wil volwaardig mee kunnen doen. Want werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is je heden en je toekomst. Als je werkt, wil je een nuttige bijdrage leveren en erkenning krijgen en wil je zeker zijn van een baan met een volwaardig inkomen.

Daarom hebben we in 2015 in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd. 100.00 banen bij het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid. 125.000 banen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, met of zonder extra steuntje in de rug, kan meedoen in onze samenleving.

Ik wil dat de overheid niet de verantwoordelijkheid afschuift maar zelf serieus aan de slag gaat en zo snel mogelijk het aantal afgesproken banen realiseert.

Het bedrijfsleven loopt op schema met banen voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat is goed nieuws. Maar de overheid loopt ver achter. Ik vind dat onbegrijpelijk. De overheid moet juist het goede voorbeeld geven, maar doet dat niet. Je zou dan verwachten dat de overheid streng is en zichzelf, zoals afgesproken, boetes op zou leggen. Maar nee, wat doet dit kabinet?  Het kabinet stelt de boete voor zichzelf uit en laat goedwillende werkgevers de fouten van de overheid oplossen. Ik wil dat de overheid niet de verantwoordelijkheid afschuift maar zelf serieus aan de slag gaat en zo snel mogelijk het aantal afgesproken banen realiseert.

Zelf heb ik in het land gesprekken gevoerd met leden over hoe dit beter kan.

Maar dat is niet het enige dat er moet gebeuren. Als mensen met een arbeidsbeperking volwaardig mee willen doen, is er meer nodig. In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van die wet is om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen bij bedrijven en de overheid. En ik sta nog steeds achter dat doel. Maar ik moet constateren dat dit in de praktijk nog echt niet goed genoeg gaat. Er zijn aanpassingen nodig.

De uitkomsten van deze gesprekken heb ik samen met de WBS, gebundeld in een actieplan met zeven voorstellen

Daarom heb ik in het land verschillende gesprekken gevoerd met leden over hoe dit beter kan. Ik heb het afgelopen jaar sociale werkbedrijven bezocht en gesproken met mensen die graag aan de slag willen. Goede en vruchtbare gesprekken met oplossingen en ideeën om iedereen volwaardig te laten meedoen. De uitkomsten van deze gesprekken heb ik samen met de werkgroep arbeid van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) gebundeld in een actieplan met zeven voorstellen.

Lees het actieplan hier

 

Met deze voorstellen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen in onze samenleving. Goed werk met respect en een fatsoenlijk salaris. Dat is van groot belang voor iedereen.

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word nu lid