Economische groei mede resultaat van samenwerking

Economische groei mede resultaat van samenwerking

Door Henk Nijboer op 4 maart 2014 Delen  

De cijfers van het CPB bevestigen dat Nederland de weg naar boven weer heeft gevonden. Het laat zien dat het kabinet doet wat nodig is. De export trekt aan, de investeringen nemen toe, de koopkracht verbetert en het begrotingstekort loopt terug. Na twee jaren van krimp groeit de economie weer. Na jaren van forse koopkrachtdalingen laat de koopkracht dit en volgend jaar eindelijk weer een plus zien. Na jaren van extra bezuinigingsopgaven daalt het begrotingstekort, waardoor er geen extra bezuinigingen nodig zijn.

Dat is mede het resultaat van samenwerking. Van de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten. Daar gaan we in volle vaart mee door. Want de volgende opdracht is om te zorgen dat jong en oud weer de zekerheid van een baan hebben. Met een fatsoenlijk inkomen. Want ook al zien we dat de werkloosheid eindelijk weer daalt in 2015 blijven te veel mensen zonder werk zitten. De bestrijding van de werkloosheid blijft voor de PvdA daarom topprioriteit.