Prijskaartje vreemdelingendocument op gespannen voet met gelijkheidsbeginsel

Prijskaartje vreemdelingendocument op gespannen voet met gelijkheidsbeginsel

Door Hans Spekman op 2 november 2010 Delen  

Het geeft te denken dat een verblijfsdocument voor vreemdelingen schijnbaar
zo’n 200 euro duurder is dan een Nederlandse identiteitskaart. Dit enorme
verschil staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Bij verlies of
diefstal moet een vreemdeling vanaf 15 oktober 2010 niet 100 euro, maar
250
euro betalen
voor een vervangend document. Ik vind deze waanzinnige
verhoging onbegrijpelijk. Gewoonlijk zijn de extra kosten voor het aanvragen van
een vervangend identiteitsbewijs tussen de veertien en de dertig euro. Ik heb de
minister daarom opgeroepen
de
lijn van de vorige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
te volgen en deze
buitenproportionele verhoging terug te draaien.


Hieronder mijn vragen aan de minister van Immigratie en Asiel:

1) Klopt het dat het legestarief voor het aanvragen van een vervangend
verblijfsdocument door vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier
vanwege diefstal of vermissing per 15 oktober 2010 is
verhoogd
van 100 euro naar 250 euro
?

2) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat deze verhoging exorbitant is, en
bovendien vreemdelingen onevenredig benadeelt ten opzichte van Nederlanders,
aangezien de gemiddelde extra kosten voor het aanvragen van een vervangend
identiteitsbewijs wegens vermissing of diefstal voor hen slechts tussen de 14 en
30 euro is?

3) Hoe kan het dat de kostprijs van een vreemdelingendocument blijkbaar 250
euro bedraagt en die van een Nederlands identiteitsdocument 42,85 euro?

4) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat dit verschil in legeskosten voor
vergelijkbare documenten tussen vreemdelingen en Nederlanders op gespannen voet
staat met het gelijkheidsbeginsel?

5) Hoe verhoudt de betreffende verhoging van leges zich tot
uitspraken
van de voormalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
, mevrouw
Bijleveld, dat zij een eind wilde maken aan de extra vermissingskosten voor een
identiteitsdocument?

6) Bent u bereid deze betreffende legesverhoging, in elk geval voor een groot
deel, terug te draaien? Zo nee, waarom niet?