Duidelijkheid voor automobilist

Duidelijkheid voor automobilist

Duidelijkheid voor automobilist
Foto Flickr / Chriszwolle

Door Attje Kuiken op 23 april 2014 Delen  

Er moet een einde komen aan de onduidelijkheid over de maximumsnelheid op onze wegen. De steeds wisselende maximumsnelheid en de talloze verkeersborden langs de snelweg komen de verkeersveiligheid niet ten goede en zorgen voor veel irritatie. Daarom ben ik blij dat minister Schultz gehoor geeft aan de oproep van PvdA en VVD om meer duidelijkheid te scheppen over de maximumsnelheid. Zo wordt informatie vaker en duidelijker aangegeven, worden tegenstrijdige verkeersborden weggehaald en wordt de maximumsnelheid op lange stukken snelweg zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Dat voorkomt een hoop verwarring en maakt het verkeer veiliger.

Het is nu op de snelwegen onvoldoende duidelijk hoe hard je mag rijden. Verkeersborden zijn verwarrend en leiden af van het rijden. Door meer duidelijkheid voor automobilisten te scheppen over de maximumsnelheid wordt de kans op onbedoelde overtredingen kleiner en wordt het verkeer op de snelwegen veiliger voor iedereen. Daarom heb ik samen met de VVD een motie in gediend om deze onduidelijkheid weg te nemen. De minister van Infrastructuur gaat hierop actie ondernemen.

De belangrijkste maatregel is dat de maximumsnelheid vaker en duidelijker wordt weergegeven. Vanaf juni wordt om te beginnen op de A1, A2, A4 en A15 de maximumsnelheid op hectometerpaaltjes rechts van de weg aangegeven. Voor het einde van dit jaar moeten alle andere snelwegen hiervan voorzien zijn. Ook komt er duidelijke informatie op internet, billboards en bij tankstations.

Tegelijk verwacht ik dat overbodige en tegenstrijdige borden worden weggehaald om een eind te maken aan de wirwar aan snelheidsborden. Daarnaast wordt de maximumsnelheid op langere stukken weg gelijkgetrokken, waarmee snelheidswijzigingen worden voorkomen. Deze maatregelen zorgen er samen voor dat de maximumsnelheid voor automobilisten duidelijker wordt. Dat scheelt een hoop frustratie en is wel zo veilig. Uiteraard houdt de PvdA de vinger aan de pols om te bekijken of de aangekondigde maatregelen ook daadwerkelijk voor meer duidelijkheid zorgen.