Duidelijkheid voor gewortelde asielkinderen

Duidelijkheid voor gewortelde asielkinderen

Door Marit Maij op 14 april 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid is verheugd dat dankzij het kinderpardon 675 kinderen en hun familieleden een verblijfsvergunning hebben gekregen. De PvdA heeft zich hier jarenlang voor ingezet. Wij zijn trots dat deze gewortelde asielkinderen nu eindelijk duidelijkheid hebben over hun toekomst en in Nederland kunnen blijven.

Het kinderpardon betekent dat gewortelde kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die voor hun 18e meer dan vijf jaar in Nederland waren een verblijfsvergunning krijgen. Deze kinderen zijn vaak opgegroeid in Nederland, en zaten jarenlang in onzekerheid over hun asielaanvraag.

Het pardon dat staatssecretaris Teeven nu uitvoert is veel ruimer dan de initiatiefwet die de PvdA met de ChristenUnie in 2011 heeft ingediend. Zo was de vereiste verblijfstermijn in de initiatiefwet 8 jaar, maar komen nu ook kinderen die 5 jaar in Nederland zijn geweest in aanmerking. Daarnaast zijn er in het regeerakkoord ook afspraken gemaakt over een permanente regeling voor gewortelde asielkinderen, naast de eenmalige kinderpardonregeling.

Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen. In het geval van schrijnende gevallen die niet voldoen aan de criteria heeft de staatssecretaris de bevoegdheid uitzonderingen te maken. Alleen hij kan die afweging maken.

Daarnaast zijn er nog 130 procedures die nog niet zijn afgerond. Dankzij het kinderpardon hebben op dit moment al 675 kinderen, en in totaal 1450 vreemdelingen een verblijfsvergunning gehad. De PvdA is blij dat deze gewortelde kinderen een toekomst hebben in Nederland.