Drop-outs verdienen een tweede kans

Drop-outs verdienen een tweede kans

Door Metin Çelik op 16 september 2010 Delen  

Het volwassenenonderwijs geeft mensen die voortijdig van school gaan alsnog
de kans om een diploma te halen. Zonder diploma is het moeilijk meekomen in onze
samenleving. Het was dan ook even schrikken toen ik in Trouw las
dat
deze drop-outs de dupe worden
van een gehalveerd budget voor
volwassenenonderwijs. Ik heb de minister gevraagd welke verantwoordelijkheid hij
draagt en wat hij voor de drop-outs kan doen.

Het is niet helemaal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de halvering. De
gemeentes hebben een belangrijk aandeel. Maar ook de regering heeft haar
verantwoordelijkheden. Daarom wil ik graag weten welke rol de minister speelt en
wat hij gaat doen om de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Het
voorbeeld van een Amsterdamse school die één op de tien leraren moet ontslaan en
geen plek meer heeft voor 200 potentiële leerlingen vind ik zorgwekkend. Zeker
als dit het topje van de ijsberg is, moet er tijdig een oplossing komen.

Het gaat hier vaak om gemotiveerde mensen die een diploma willen halen dat ze
hard nodig hebben. Voor sommigen is dat het eerste diploma dat ze ooit halen,
anderen willen na het succesvol afronden van het VMBO graag door voor een
Havodiploma. Het is nu nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Daarom wil ik
ook van de minister weten hoeveel mensen de ambitie hebben om het
volwassenenonderwijs te volgen. Het zou een serieus probleem zijn als er geen
plek is voor deze mensen. Als we weten hoeveel geïnteresseerden er zijn, kunnen
we bekijken hoe ernstig de situatie is.

Er moet een fatsoenlijke oplossing komen. De PvdA staat voor de
toegankelijkheid van onderwijs en streeft ernaar dat iedereen een zogeheten
startkwalificatie behaalt. Gemeentes die hun budget alleen nog maar beschikbaar
stellen voor leerlingen die Havo volgen hebben geen vriend aan mij. Er moet
ruimte gevonden worden voor oplossingen, maar wat mij betreft niet ten koste van
bijvoorbeeld Vmbo’ers. De PvdA wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een
diploma te halen. Of je nou veertig bent en nooit de kans kreeg, of zeventien en
tot het inzicht komt dat een diploma inderdaad belangrijk is. Mensen die graag
willen moet je niet de deur wijzen, maar kansen bieden.

In veel gevallen onderhandelen gemeenten en scholen nog over de manier waarop
bezuinigd moet worden. Het lijkt mij wenselijk dat de minister bekijkt hoe hij
hieraan een constructieve bijdrage kan leveren. Bij de onderhandelingen moet het
belang van een diploma en de leerlingen in het oog gehouden worden. Zeker in
deze economisch roerige tijden is een diploma belangrijker dan ooit. Ik vind het
dan ook van het grootste belang dat de minister zijn uiterste best doet om de
tweede kans voor drop-outs veilig te stellen.

Hieronder mijn Kamervragen:

Schriftelijke vragen van het lid Celik (PvdA) aan de minister van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur over de bezuinigingen in het
volwassenenonderwijs.

1. Hebt u kennis genomen van het
bericht
in Trouw
en op Nu.nl over de bezuinigingen in het volwassenenonderwijs?

2. Wat vindt u van de bezuinigingen die gemeenten in twee jaar tijd hebben
doorgevoerd met halvering van het budget als gevolg?

3. Welke geldstromen voor het volwasseneneducatie komen direct uit de
begroting van het Ministerie OCW?

4. Kunt u in  kaart brengen hoeveel leerlingen jaarlijks besluiten om alsnog
een diploma te willen halen?

5. Indien u geen rol van betekenis speelt bij deze bezuinigingen, in hoeverre
bent u bereid om uw bijdrage te leveren bij de onderhandelingen die thans lopen
tussen de gemeenten en scholen?

6, Hebt u kennisgenomen van het selectieve beleid dat sommige gemeenten al
voeren en alleen nog willen betalen voor leerlingen die alsnog hun HAVO diploma
willen halen? Zo ja, vind u dan de gevolgen voor het aantal jongeren dat geen
startkwalificatie behaalt, aanvaardbaar?

7. Bent u bereid om dit tegenstrijdig beleid dat is ontstaan door de forse
bezuinigingen tegen te gaan? Zo ja , welke prikkels biedt u aan scholen om alle
drop-outs alsnog een tweede kans te geven?