Draag bij aan eerbetoon Van der Louw

Draag bij aan eerbetoon Van der Louw

Draag bij aan eerbetoon Van der Louw

Door De Redactie op 26 juni 2015 Delen  

Op 20 oktober 2015 is het alweer tien jaar geleden dat André van der Louw overleed. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de Partij van de Arbeid. Als (vice)voorzitter, als minister in het kabinet Van Agt-Den Uyl en ook via bestuurlijke functies als burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Daarnaast vervulde hij andere bestuurlijke functies, zoals het voorzitterschap van de NOS en van de KNVB en was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van stadion De Kuip.

In Rotterdam is het initiatief ontstaan hem te herdenken. Al eerder is opdracht gegeven een biografie over hem samen te stellen. In het najaar zal een straat naar hem worden vernoemd. En er is een stichting opgericht met als doel een fysiek kunstwerk van hem te realiseren en een tv-productie te maken. Dat kunstwerk zal met instemming van het College van B en W in Rotterdam geplaatst worden in het nieuwe stadskantoor van Rem Koolhaas achter het stadhuis. Kunstenaar Herman Lamers is samen met het Centrum voor beeldende Kunst gevraagd een ontwerp te maken. Voor het maken van de tv-productie wordt samengewerkt met Han Peekel, die meer persoonsportretten maakt.

Het initiatief wordt breed ondersteund, o.a. door een comité van aanbeveling waarin Saskia Stuiveling, Ruud Lubbers en oud-wethouder in Rotterdam Jan Riezenkamp zitting hebben. De bestuursleden van de stichting hebben een uiteenlopende politieke komaf.

Donatie

Van begin af aan is een begroting gehanteerd waarin een deel van de benodigde middelen verkregen moet worden uit particuliere donaties om ook op die manier het brede draagvlak vorm te geven. Nu is het moment aangebroken met de werving daarvan te beginnen. Het doel is via deze weg 15.000 euro bijeen te brengen.

Ik roep de leden van de PvdA op een donatie te doen die past binnen de persoonlijke mogelijkheden. Die is in beginsel fiscaal aftrekbaar omdat de Belastingdienst onze stichting de culturele ANBI-status heeft toegekend. De donatie kan worden gestort op bankrekeningnummer NL38 ABNA 0505 4597 95 t.n.v. de Stichting Eerbetoon André van der Louw. Het spreekt vanzelf dat onze erkentelijkheid groot zal zijn!

Hans Kombrink, voorzitter Stichtingsbestuur

Delen: