Doorleren: recht doen aan ieders talent

Doorleren: recht doen aan ieders talent

Door Metin Çelik op 12 november 2010 Delen  

Het is een slechte zaak dat te veel scholen de doorstroming van vmbo naar havo onmogelijk maken. De minister ziet hier geen probleem, vanwege het recht om toelatingseisen te stellen. De PvdA ziet hier wél een probleem; ieder kind verdient de kans door te leren. Daarom moet het onderwijs toegankelijk zijn. Alleen zo kunnen we recht doen aan ieders talent. Natuurlijk heb ik er begrip voor dat er enige toelatingseisen zijn voor het havo, maar de overgang mag niet worden belemmerd met absurd zware toelatingseisen, die ook nog eens per school verschillen. Want doorleren is de manier om kinderen te verheffen, emancipatie te bereiken en vooruitgang te boeken. Daarom ga ik een motie indienen en wil ik dat de minister de mogelijkheden verkent om paal en perk te stellen aan de toelatingseisen.

Update: Mijn motie is aangenomen. De minister heeft gisteren toegezegd met alle partijen uit het onderwijsveld te gaan praten om tot redelijke toelatingseisen te komen. Hierbij zullen de belangen van zowel school als leerling ter harte genomen worden. Klik op ‘lees verder’ om de motie te lezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er jaarlijks ongeveer 1100 scholieren die een vmbo-t-diploma hebben behaald met toelatingseisen de pas voor doorstroming naar havo wordt afgesneden;

van oordeel, dat te vaak scholen toelatingseisen voor de doorstroming naar havo stellen, die niet in verhouding staan tot de kansen die betrokken scholieren maken om het havo succesvol te doorlopen;

overwegende dat het redelijk is dat scholen bij de instroom willen voorkomen dat ingestroomde vmbo-t leerlingen gefrustreerd de havo opleiding voortijdig verlaten;

voorts overwegende, dat naast de doorstroommogelijkheid van vmbo-t naar het mbo ook toegankelijkheid van havo waardevol is om recht te doen aan talenten van betrokken jongeren en dus geborgd zou moeten blijven;

overwegende dat er een balans gevonden moet worden tussen enerzijds het belang van de school en anderzijds het belang van de leerling;

verzoekt de regering in overleg te treden met het onderwijs om te komen tot afspraken waarbij rekening wordt gehouden met de vrijheid van scholen om redelijke toelatingseisen te stellen en de kansen van leerlingen recht wordt gedaan om eigen talenten te ontwikkelen door doorstroom van vmbo-t naar havo te borgen;

verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren voor 1 maart 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik