Donnerpunten per direct schrappen

Donnerpunten per direct schrappen

Door Jacques Monasch op 20 augustus 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet de zogenoemde ‘Donnerpunten’ per direct schrapt. Deze extra punten bovenop de maximale huur zorgen voor een forse explosie van huurprijzen, zo blijkt in de praktijk in Amsterdam. Daarmee is het daadwerkelijk verworden tot een boete op verhuizen. De PvdA is altijd tegen deze oneerlijke en onverstandige maatregel geweest.

De Donnerpunten zijn wederom een voorbeeld van slecht beleid door het kabinet-Rutte. Huurwoningen worden te duur voor de doelgroep; 15% huurstijging in een keer voor lage en modale inkomens bij een nieuw huurcontract. Daarnaast stagneert de doorstroming op de woonmarkt nog verder omdat huurders niet meer verhuizen naar andere huurwoning, die wordt ineens 15% duurder.

Kortom: de Donnerpunten zorgen voor onbetaalbare huren, minder aanbod voor nieuwkomers op de huurmarkt en meer tweedeling omdat zittende huurders geen extra huurstijging krijgen.

Mijn vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken:
1. Hoe verklaart u de exploderende huurprijzen in de sociale huursector in Amsterdam en andere zogenaamde schaarstegebieden?

2. Uw ambtsvoorganger heeft, tijdens de overleggen in de Kamer over deze maatregel, aangegeven dat het mee zou vallen met de huurstijgingen voor nieuwe huurders omdat corporaties niet verplicht zijn de extra woonwaardepunten mee te rekenen. In hoeverre onderschrijft u deze inschatting van uw ambtsvoorganger nog op dit moment?

3. Deelt op mijn opvatting dat corporaties per direct moeten stoppen met het rekenen van de maximaal mogelijke huur voor alle gevallen? Kunt u aangeven wat u van plan bent om dit tegen te gaan?

4. Bent u het met mij eens dat de gemiddeld 15% hogere huurprijs alsook de verschillen in huurprijs (bij exact dezelfde woning) voor zittende en nieuwe huurders, averechtse effecten zijn van deze maatregel en dat op korte termijn overleg hierover dient plaats te vinden? Kunt u uw antwoord toelichten?