Donner maakt uitglijder over vrouwenkiesrecht SGP

Donner maakt uitglijder over vrouwenkiesrecht SGP

Door Pierre Heijnen op 13 april 2011 Delen  

Minister Donner schreef deze week de Kamer een arrest van de Hoge Raad niet
uit te voeren. Het betreft een uitspraak waarin de Hoge Raad de staat maant
maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de SGP het passief kiesrecht toekent
aan vrouwen. Onvoorstelbaar, een regering die een uitspraak van het hoogste
rechtsorgaan naast zich neerlegt!

Dat moet een burger eens proberen na een uitspraak in hoogste instantie. Een
slecht voorbeeld van deze hoeder van de rechtsstaat.

Maar dat niet alleen, Donner schrijft met een ‘definitief oordeel’ te komen
nadat het beroep van de SGP bij het Europese Hof tegen deze uitspraak heeft
gediend. Een ‘definitief oordeel’is echter aan de rechter, niet aan hem en deze
heeft gesproken. Nog vreemder is dat de regering de staat moet vertegenwoordigen
als verweerder bij het Europese Hof tegen het beroep van de SGP.

Afgelopen week heeft de Kamer op mijn voorstel ingestemd hierover Donner snel
ter verantwoording te roepen. Hij mag niet weglopen voor zijn
verantwoordelijkheid in deze ingewikkelde zaak. Hij zal uitvoering moeten geven
aan deze uitspraak en de SGP moeten dwingen af te zien van de discriminatie van
vrouwen.