Doe mee met onderwijsparlement PvdA

Doe mee met onderwijsparlement PvdA

Door Mohammed Mohandis op 22 maart 2013 Delen  

Het PvdA Onderwijsparlement kwam dinsdag na lange tijd weer bijeen. Als onderwijswoordvoerders konden Tanja Jadnanansing, Loes Ypma en ik op deze avond voor het eerst in deze regeerperiode kennis maken met onderwijsspecialisten uit het hele land die ons van kennis en advies voorzien. Voor ons als fractieleden is de uitwisseling van kennis en ervaring met deze gespecialiseerde en betrokken PvdA-leden van groot belang.

De Kamerleden bezoeken veel scholen en onderwijsorganisaties in het land en krijgen daar veel informatie mee, maar de uitwisseling van ideeën met partijgenoten die werkzaam zijn in het onderwijs is van groot belang.

We hebben dinsdag een interessante discussies gevoerd over het wetsvoorstel rond het leerlingvolgsysteem en de verplichte eindtoets (CITO), maar ook gesproken over Amarantis, het MBO en het lerarenbeleid. Het was een interessante avond die voor de Kamerleden heel vruchtbaar was met het oog op de debatten die in de Tweede Kamer aan de orde komen.

Ben je PvdA-lid, werkzaam in het onderwijs (PO tot WO, docent tot bestuurder) en geïnteresseerd om ook eens in de zoveel tijd met ons mee te denken over onderwijsthema’s? Mail een van ons om je te melden.

t.jadnanansing@tweedekamer.nl
m.mohandis@tweedekamer.nl
l.ypma@tweedekamer.nl