Alles over de Provinciale Statenverkiezingen

Alles over de Provinciale Statenverkiezingen

Op 15 maart stemmen we voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar hoe zit het ook alweer met deze verkiezingen?


– Wanneer kan ik stemmen?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn dus op woensdag 15 maart. De meeste stemlokalen zijn open van 07:30u tot 21:00u.

– Waar kan ik stemmen?

Er zijn in Nederland talloze stemlokalen zodat er altijd eentje bij jou in de buurt is. Wil je weten waar het dichtstbijzijnde stemlokaal is? Ga dan naar deze website. Je kunt alleen stemmen in de gemeente waar je ingeschreven staat.

– Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te mogen stemmen moet je een stempas hebben en een geldig identiteitsbewijs. Dat is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. De stempas wordt opgestuurd naar het adres waar jij ingeschreven staat. Omdat we 15 maart zowel de Provinciale Staten als de waterschappen kiezen, krijg je twee stempassen. Neem deze dus allebei mee!

Let op: Als je stempas kwijt is, of 14 dagen voor de verkiezingen nog niet is bezorgd, neem dan contact op met je gemeente.

– Kan iemand anders voor mij stemmen?

Om iemand anders namens jou een stem uit te brengen moet diegene worden ‘gemachtigd’. Dit kan worden ingevuld op de achterkant van de stempas. De gemachtigde kan per verkiezing de stem van maximaal twee anderen uitbrengen.

– Wat zijn de Provinciale Staten?

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, een soort provinciale Tweede Kamer. Zij worden eens in de 4 jaar gekozen. Na de verkiezingen worden vanuit de Provinciale Staten de Gedeputeerden Staten gevormd, een soort regering van de provincie. Aan het hoofd van de Gedeputeerden staat de commissaris van de Koning. De Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

– Wat doen de Provinciale Staten?

Zij besturen op het niveau van de provincie, vergelijkbaar met hoe een gemeenteraad bestuurt op gemeenteniveau. De Statenleden beslissen vooral over infrastructuur en ruimtelijke ordening. Ze bepalen waar nieuwe woningen of kantoorpanden gebouwd mogen worden, waar de wegen of het spoor kunnen uitbreiden, en ze zien toe op het behoud van onze natuur. Ook controleren ze de gemeenten in hun provincie.

Daarnaast verkiezen de leden van alle Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

– Hoe werken de Provinciale Staten?

Na de verkiezingen worden vanuit de Provinciale Staten de Gedeputeerden Staten gevormd. Dit is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in een gemeente. Aan het hoofd van de Gedeputeerden staat de commissaris van de Koning.

– Stemmen we ook voor de Eerste Kamer?

Op de Eerste Kamer kun je niet direct stemmen. Wel kun je op 15 maart voor de leden van de Provinciale Staten stemmen. Zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.

– Wat doet de Eerste Kamer?

Alle wetsvoorstellen in Nederland moeten eerst worden geaccepteerd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. In tegenstelling tot de Tweede Kamer, kan de Eerste Kamer geen wetsvoorstellen indienen of wijzigingen voorstellen. Zij kunnen wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer alleen goedkeuren of afwijzen.

De Eerste Kamer is er vooral om een laatste controle te doen bij nieuwe wetgeving. De Eerste Kamer kijkt of de wet uitvoerbaar is en niet in strijd is met andere bestaande wetten.

– Waarom is de Eerste Kamer belangrijk?

Op dit moment heeft het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid: ze moeten dus op zoek naar steun van andere partijen in de Eerste Kamer om hun plannen door te voeren. Daardoor kunnen de PvdA en GroenLinks in wetsvoorstellen belangrijke aanpassingen voor elkaar krijgen om ze eerlijker te maken. Ook via de Eerste Kamer heb jij dus invloed op de kabinetsplannen.

– Wat betekent ‘linkse samenwerking’ deze verkiezingen?

De PvdA en GroenLinks hebben eigen kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer, maar zullen na de verkiezingen een gezamenlijke fractie worden. Dat betekent samen vergaderen en samen optrekken bij stemmingen. Zo vormen de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer dus één links blok. Voor een sociale en progressieve koers! In de provincies doen PvdA en GroenLinks mee met afzonderlijke lijsten. Op 15 maart kan je dus stemmen op één van de partijen, behalve in Zeeland: daar hebben PvdA en GroenLinks een gezamenlijke lijst.

– Wat zijn waterschappen?

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken en sluizen, het handhaven van de waterkwaliteit, het drooghouden van polders, de afvoer van regenwater, en het beschermen van de natuur en onze leefomgeving. Er zijn in Nederland 21 waterschappen, bestuurd door een dijkgraaf en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt elke 4 jaar verkozen tijdens de waterschapsverkiezingen. Als je niet zeker weet in welk waterschap je woont, kun je dat op deze website vinden door je postcode in te vullen.

– Waarom zijn de waterschappen belangrijk?

Kort gezegd zorgt het waterschap dat wij droge voeten houden en onze natuur in goede staat verkeert. Door de stijging van de zeespiegel en door afwisselend drogere en nattere periodes komen waterkeringen onder steeds grotere druk te staan. Het waterschap beschermt tegen overstroming, en beschermt ook de natuur en onze leefomgeving. Het waterschap is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In deze strijd beslist het waterschap over belangrijke vragen. Bijvoorbeeld: wordt een polder teruggegeven aan de natuur of blijft hij droog voor boerenbedrijven? Door voor het waterschap te stemmen, beslis jij mee!

Delen:
Word lid van de PvdA

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Kom in actie voor de campagne!

Deel ons verhaal: #SociaalVoorIedereen

Doe mee