Dit moet je weten over de Provinciale Statenverkiezingen

Dit moet je weten over de Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dit is de belangrijkste informatie die moet weten voordat je een stem uitbrengt.

Wat zijn de Provinciale Staten?

Het bestuur van elk van de twaalf Nederlandse provincies is in handen van de Provinciale Staten.

Wat doen de Provinciale Staten?

Zij besturen op het niveau van de provincie, vergelijkbaar met hoe een gemeenteraad bestuurt op gemeenteniveau. Daarnaast verkiezen de leden van alle Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

Hoe werken de Provinciale Staten?

Na de verkiezingen worden vanuit de Provinciale Staten de Gedeputeerden Staten gevormd. Dit is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in een gemeente. Aan het hoofd van de Gedeputeerden staat de Commissaris van de Koning.

Wanneer stemmen we voor de Provinciale Staten?

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart, wat samenvalt met de waterschapsverkiezingen. Je kunt op een moment voor beide verkiezingen een stem uitbrengen, maar je krijgt voor iedere verkiezingen een aparte stemkaart. Zorg dat jij deze niet kwijtraakt.

Wil je meer informatie over de verkiezingen?

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid