Discussieer mee over de problemen bij pensioenfondsen

Discussieer mee over de problemen bij pensioenfondsen

Door De Redactie op 13 september 2010 Delen  

Wat is volgens u de beste oplossing om te voorkomen dat er gekort moet worden
op de pensioenen? We zijn erg benieuwd naar uw mening over dit onderwerp en
nodigen u uit om in een reactie onder dit bericht te reageren op deze vraag.
Klik op ‘lees verder’ voor een uitgebreide toelichting.

Situatie
Werknemers in Nederland bouwen jarenlang aan hun welverdiende pensioen. Dit
pensioen wordt opgebouwd bij een pensioenfonds of –verzekeraar en biedt
financiële houvast na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De
afgelopen maanden is veel gezegd en geschreven over het Nederlandse
pensioenstelsel, met name of we het huidige stelsel in stand kunnen houden. Het
antwoord op deze vraag is simpel: nee. De economische crisis is te heftig en
heeft te veel invloed op pensioenen dat we het ons niet kunnen veroorloven om
niets te doen. Als we het stelsel niet aanpassen, dan kunnen we niet garanderen
dat toekomstige generaties ook nog voldoende pensioen opbouwen.

Oorzaken en maatregelen
De problemen bij de fondsen zijn het gevolg van een aantal factoren: een hogere
levensverwachting, de lage rentestand en tegenvallende beleggingsresultaten.
Pensioenfondsen moeten hierdoor meer geld in kas hebben om de toekomstige
uitkeringen te kunnen betalen. Zij moeten voor iedere euro uitkering € 1,05 in
kas hebben, voor een kleine extra buffer. Dit is de dekkingsgraad van 105%. Als
zij minder geld in kas hebben, dan moet er een herstelplan worden opgesteld.. In
het herstelplan moet staan welke maatregelen de pensioenfondsen gaan nemen om
weer boven de dekkingsgraad van 105% te komen. Zij kunnen de premies verhogen,
stoppen met indexeren van de pensioenen, geld bijstorten door werkgevers of
uiteindelijk zelfs korten op de pensioenen. Begin 2008 moesten ruim 300 fondsen
van de in totaal 600 fondsen een herstelplan maken. Van deze 300 fondsen hebben
18 fondsen als mogelijke maatregel gekozen voor korten op de uitkering. Zij
achtten het onmogelijk dat zij op tijd zouden zijn hersteld als zij alleen de
andere maatregelen zouden inzetten. Het herstel van 14 van deze 18 fondsen gaat
zo slecht dat zij per 1 januari 2011 waarschijnlijk tot de uiterste maatregel
van korten op de uitkeringen moeten overgaan. Ook bij andere fondsen gaat het
herstel te langzaam, maar deze fondsen hebben ‘korten op uitkeringen’ niet
opgenomen als uiterste maatregel in hun herstelplan. Als het herstel ook bij hen
uitblijft, dan zullen zij een nieuw herstelplan moeten maken. Hierin zal ‘korten
op de uitkering’ dan ook als uiterste maatregel worden opgenomen. Pas per 2012
zullen deze fondsen in het uiterste geval uitkeringen moeten korten. De
Nederlandsche Bank ziet er op toe dat fondsen hun herstelplan goed uitvoeren.

Oplossing?
Voor de lange termijn geeft het Pensioenakkoord dat werkgevers en de bonden voor
de zomer hebben gesloten perspectief. Uitwerking daarvan betekent ook dat we de
AOW leeftijd verbinden aan de levensverwachting en vanaf 2020 zal stijgen. De
PvdA staat achter het Pensioenakkoord en dringt erop aan deze ook zo snel
mogelijk in wetgeving te verankeren. Voor de korte termijn biedt dat echter nog
geen oplossing. Sommige pensioenfondsen zelf
hebben
gevraagd of het mogelijk is de rentetermijnstructuur aan te passen
, zodat de
verplichtingen minder hoog kunnen worden gewaardeerd. Een keuze maken is niet
eenvoudig. Als er niet wordt ingegrepen, dreigen mensen geconfronteerd te gaan
worden met een lager pensioen dan waar ze op hadden gerekend, zowel
gepensioneerden als huidige werknemers. Dat moeten we zien te voorkomen. Maar
simpelweg de premies verhogen stuit ook op bezwaren: collectiviteit en
solidariteit zijn de belangrijkste pijlers van ons stelsel en we moeten er voor
waken dat  jongeren de rekening gepresenteerd krijgen of zich massaal gaan
verzetten tegen het stelsel.

We zijn erg benieuwd naar uw mening over dit onderwerp en nodigen u uit om te
reageren op de volgende vraag:

Wat is volgens u de beste oplossing om te voorkomen dat er gekort
moet worden op de pensioenen?

Geen bespiegelingen, kort en bondig geformuleerde bijdragen en ideeën zijn
van harte welkom!
Let op: de stelling is bedoeld ter bevordering van discussie. Het is geen
beleidsvoornemen of wetsvoorstel.

Delen: