Dijsselbloem gaat de excessen van private equity aanpakken

Dijsselbloem gaat de excessen van private equity aanpakken

Dijsselbloem gaat de excessen van private equity aanpakken
 Foto Pixabay / moerschy

Door Henk Nijboer op 21 december 2015 Delen  

Private equity partijen hebben maar één belang: het aandeelhoudersbelang. De belangen van werknemers en de samenleving sneeuwen daar te vaak bij onder. Denk aan de misstanden bij Estro, waar goede kinderopvang de dupe werd van het aandeelhouderskapitalisme. De PvdA heeft voorstellen gedaan om ons succesvolle Rijnlandse sociaal-economische model te versterken. Dit staat tegenover het Angelsaksische model van private equityhuizen, waar alleen de aandeelhouderswaarde telt. Het kabinet neemt alle (vier) door de PvdA voorgestelde maatregelen op fiscaal gebied over.

Te vaak werden bedrijven volgeladen met schulden, superdividenden uitgekeerd en verrijkten aandeelhouders zichzelf ten koste van werknemers en de maatschappij. Daaraan wil de PvdA met de afgelopen najaar ingediende initiatiefnota een einde maken. Het kabinet reageert nu positief op de nota. Hiermee worden belangrijke stappen gezet om de excessen die gepaard gaan met private equity tegen te gaan.

Het kabinet neemt alle (vier) door de PvdA voorgestelde maatregelen op fiscaal gebied over. Daardoor kunnen private equityfondsen straks geen gebruik meer maken van allerlei mazen in de wet om de belasting te ontwijken. Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken hoe de rol van werknemers, via de OR, vergroot kan worden bij overnames. Ook wordt gekeken hoe bestuurders die bedrijven in het verderf storten en die excessief betaald worden effectiever aangepakt kunnen worden. Bovendien steunt het kabinet de voorstellen om transparanter te zijn over kosten en kostenstructuren die private equity firma’s hanteren. Hierdoor zal de publieke druk toenemen om te komen tot een normalisering van de beloningen in de sector. Tot slot komt er een uitgebreid onderzoek dat minutieus in kaart moet brengen wat de rol van private equity is in de economie, hoe private equity exact te werk gaat en wat de (schadelijke) effecten van private equity zijn. Dit biedt perspectief om in de toekomst aanvullende maatregelen te nemen.

Private investeringen in de vorm van echt durfkapitaal leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Voor startende bedrijven is deze wijze van financieren dan ook onmisbaar. Het MKB is nog veel te afhankelijk van banken. Zeker nu in Nederland steeds meer start-ups van de grond komen zijn alternatieven voor banken van harte welkom.

Helaas hebben we te vaak gezien dat bedrijven beschadigd worden door investeerders die alleen uit zijn op het snelle geld. Voorbeelden hiervan zijn Van Gansewinkel, Atteró, V&D en Estro. Met de initiatiefnota wil de PvdA een einde maken aan schadelijk gedrag. In de initiatiefnota staan voorstellen die ertoe leiden dat 1) de investeerder, en niet de belastingbetaler de grootste risicodrager is; 2) excessieve schuldfinanciering en het verzwakken van de balans van ondernemingen worden beperkt; 3) de invloed van werknemers wordt vergroot; en 4) de kosten en het verdienmodel van private equity partijen transparant wordt.

De PvdA wil dat Nederlandse bedrijven en hun werknemers beter worden beschermd tegen agressieve aandeelhouders. Dat is belangrijk voor een duurzame economische ontwikkeling. Dat doel is vandaag met de maatregelen en het nadere onderzoek naar de praktijken van private equity in Nederland weer een stuk dichterbij gekomen.

 

Blijf op de hoogte over Economie en Financien

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.