Niet gerust op plannen met dienstensector

Niet gerust op plannen met dienstensector

Door Sharon Dijksma op 22 maart 2011 Delen  

Een geheime brief van het kabinet en acht andere Europese regeringen wekt de indruk dat zij de dienstensector volledig willen overleveren aan de Europese markt. Dat zou een bedreiging kunnen vormen voor Nederlandse verworvenheden, zoals ons minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden. Mijn collega Nebahat Albayrak en ik willen van de minister weten hoe de vork in de steel zit.

Allereerst willen wij deze brief graag inzien. In de brief schrijven naast Nederland, ook het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden dat ze voor de dienstenmarkt hetzelfde willen als nu het geval is in de goederenmarkt: alle belemmeringen uit de weg ruimen en ruim baan voor de vrije marktwerking.

In een debat riep de premier onlangs zelfs dat de oude Bolkestein-richtlijn weer op tafel moest. Daarin staat het zogenoemde ‘land van oorsprong-beginsel’, dat erop neerkomt  dat Poolse mensen in Nederland kunnen werken onder Poolse arbeidsvoorwaarden. Minimumloon, CAO’s, arbeidstijden: alle belangrijke arbeidsvoorwaarden zouden daarmee op de helling belanden. Niet voor niets hebben we die oude richtlijn in 2004 afgeschoten. Ik wil hoe dan ook voorkomen dat Nederlandse werknemers door zo’n ingreep straks alsnog kunnen fluiten naar hun rechten.

In het verleden is het kabinet niet altijd duidelijk geweest over haar plannen met de dienstensector. In een eerdere brief liet de minister een hoop ruimte voor interpretatie. Ook in debatten zijn verschillende ministers vaag. Ik vind het nu tijd voor duidelijkheid: het kabinet moet duidelijkheid geven over welke richting het op wil met de dienstensector. Als niemand weet wat het eigenlijke kabinetsstandpunt is, kunnen we er ook geen debat over voeren.

Onze inzet is duidelijk. Wij willen dat de minister garandeert dat zijn beleid nooit een juridische basis zal bieden om werknemers in Nederland onder het Nederlandse wettelijke minimumloon te laten werken. Tegelijkertijd vragen we hem erop toe te zien dat bedrijven Nederlandse regelgeving over arbeidsomstandigheden en arbeidstijden niet zullen ontduiken.

Delen: