Een volwaardige openbare bibliotheek

Een volwaardige openbare bibliotheek

Door John Leerdam op 6 april 2010 Delen  

Een volwaardige openbare bibliotheek is toegankelijk en bij de tijd. Om
ervoor te zorgen dat dit ook echt het geval is, heb ik een aantal moties
ingediend waarover de Tweede Kamer vandaag stemt. Als de Kamer er net zo over
denkt als wij kunnen de bibliotheken straks rekenen op een fatsoenlijk budget en
een goede digitale bereikbaarheid. Op deze manier is de bibliotheek klaar voor
de toekomst.

In 2009 is met veel succes gewerkt aan de digitale slag in het
bibliotheekwezen. De moderne lezer wil boeken en muziek met een muisklik in huis
kunnen halen. Bovendien verwacht de moderne gebruiker ook andere taken van een
bibliotheek. Diensten die aansluiten bij zijn of haar belevingswereld en die
gemakkelijk te vinden zijn. De realisering van een digitale balie is daarom wat
mij betreft wenselijk, ook omdat in een wereld waarin informatie een centrale
rol heeft de bibliotheek een taak heeft in het bijbrengen van mediawijsheid. Het
aanbieden van digitale boeken zou daarna een goede volgende stap kunnen zijn.

De openbare bibliotheek is een algemene voorziening die informatie en cultuur
laagdrempelig behoort aan te bieden. De ontwikkeling van de digitale bibliotheek
past in dit kader bij de huidige kennissamenleving. Het brengt een hoop gemak,
vergroot de keuzevrijheid en sluit aan bij de moderne bibliotheekgebruiker. Met
mijn moties stel ik veilig dat bibliotheken voldoende budget zullen hebben om
deze aanpassingen te realiseren. Daarbij is het wel zaak dat bibliotheken hun
krachten moeten bundelen. Twee bibliotheken weten immers meer dan één en
daarnaast nemen we op die manier het risico weg dat elke bibliotheek op eigen
houtje het wiel opnieuw gaat uitvinden.