Democratische transitie in Tunesië: lichtpuntje in de regio

Democratische transitie in Tunesië: lichtpuntje in de regio

Door Kirsten Meijer op 6 april 2012 Delen  

Vorige week was ik in Tunesië waar meer dan 200 sociaaldemocraten uit Europa
en de regio deelnamen aan een conferentie over een progressieve agenda voor een
nieuwe Arabische wereld. Het lichtpuntje van de regio is Tunesië. Ondanks de
uitdagingen waar het land nog voor staat, is dit het land waar echt sprake is
van een democratische transitie. De situatie in de andere landen in de Arabische
regio is helaas veel minder rooskleurig.

Tijdens de eerste vrije verkiezingen in oktober 2011 werd de FDTL/ Ettakatol,
de nieuwe zusterpartij van de PvdA in Tunesië, de vierde partij (20 zetels).
Ennahda, een islamitische partij (89 zetels) won de verkiezingen. Samen met de
CPR (29 zetels) vormen deze drie partijen de interimregering onder leiding van
president Marzouki en premier Jebali. De leider van FDTL/ Ettakatol, Moustafa
Ben Jaafar, is voorzitter van de Constituent Assembly en heeft de belangrijke
taak om een grondwet te schrijven.

De grondwet
De grondwet moet met 2/3 meerderheid worden aangenomen door het parlement. Het
bereiken van consensus is één van de grootste opgaven van de regering op dit
moment. De grondwet moet af zijn voor de verkiezingen die in de eerste helft van
2013 zullen plaatsvinden.

Een van de belangrijkste discussies de afgelopen tijd was of de sharia als
bron voor de grondwet moet worden gebruikt. Een paar dagen terug werd
aangekondigd dat dit niet zou gebeuren. Deze verklaring kwam mede tot stand door
samenwerking tussen Ennahda en de FDTL/ Ettakatol.

De FDTL/ Ettakatol
Een deel van de achterban van de FDTL/Ettakatol heeft grote moeite met de
samenwerking met Ennahda, vanwege het islamitische karakter en hun groeiende
invloed op morele kwesties en vrijheid van meningsuiting. Zo zou Ennahda
regionale gouverneurs en directeuren van kranten uit eigen geledingen hebben
aangesteld. Onlangs is een journalist opgepakt wegens het publiceren van een
foto van een naakte vrouw.

De FDTL/ Ettakatol zit in moeilijk vaarwater. Als kleinste regeringspartner
moeten er veel compromissen worden gesloten en de partij is weinig zichtbaar. De
hele partijtop zit in het parlement of in de regering, waardoor de
partijorganisatie verzwakt is. Er is veel behoefte aan uitwisseling van
ervaringen met sociaaldemocratische partijen in Europa.

Uitdagingen
De grootste uitdaging in Tunesië volgens de leider van de FDTL/ Ettakatol is
meer gelijkheid en een fatsoenlijk bestaan door het bestrijden van werkloosheid
en een sterke sociale agenda. De roep om een menswaardig bestaan was één van de
aanleidingen voor de revolutie. Sinds de revolutie is de werkloosheid
toegenomen, onder andere door het instorten van het toerisme en er is een risico
dat mensen teleurgesteld raken.

Een tweede uitdaging is het waarborgen van een seculiere Arabische staat. Het
Turkse model wordt vaak genoemd als voorbeeld. Aangezien Ennahda de grootste
partij is en burgers nu de vrijheid hebben om hun geloof openlijk te belijden,
is er vrees voor een terugval, bijvoorbeeld ten aanzien van vrouwenrechten.
Dialoog is volgens FDTL/ Ettakatol van het grootste belang om dit te voorkomen.

Oproep aan Europa
FDTL/ Ettakatol riep Europa op om geen steun meer te verlenen aan dictators,
zoals in het verleden is gebeurd met Ben Ali en Mubarak. Er is behoefte aan
uitwisseling van ervaringen een nieuwe, gelijkwaardige relatie tussen Europa en
de Arabische wereld gebaseerd op een agenda voor vrijheid en een menswaardig
bestaan.

Delen: