Dementiebeleid ontbreekt

Dementiebeleid ontbreekt

Door Agnes Wolbert op 9 november 2010 Delen  

Ik mis aandacht voor dementie in het regeerakkoord. Volgens verwachting neemt het aantal dementerenden in Nederland de komende jaren gestaag toe. Daarom is het onbegrijpelijk dat dit kabinet nauwelijks zorg besteedt aan deze grote groep hulpbehoevenden. Vandaag zal ik hier dan ook aandacht voor vragen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid.

Het is niet de eerste keer dat ik dit probleem constateer. In 2007 deed ik voorstellen voor een Deltaplan Dementie, waarin ik onder andere een drastische verbetering van het signaleren van dementie en betere voorlichting bepleitte. Daarnaast ben ik nog steeds van mening dat zorg voor dementerenden in handen moet komen van case-managers. Deze managers zorgen ervoor dat elke dementerende de juiste zorg krijgt en ondersteunen de mantelzorgers hierbij.

In de plannen van dit kabinet gaan de zorginstellingen erop vooruit, maar blijven degenen die thuis wonen en van mantelzorg afhankelijk zijn met lege handen achter. Thuiswonenden krijgen de rekening gepresenteerd, omdat hun persoonsgebonden budget met 3 procent wordt gekort, of omdat hun begeleiding wordt gestopt. De tweedeling in de zorg wordt zo alsmaar groter. Ik hoop dat de minister de noodzaak voor verandering inziet.