Deflatierisico afwenden

Deflatierisico afwenden

Deflatierisico afwenden
 Foto Flickr / b.e.n.

Door Henk Nijboer op 1 oktober 2014 Delen  

De Commissie Financien stemde vandaag in met het voorstel van de PvdA voor een gesprek in de Tweede Kamer met Klaas Knot, het CPB en wetenschappers over het risico van deflatie voor de Nederlandse economie.

Gisteren werd bekend dat de Europese inflatie 0,3 procent bedraagt, ver van het doel van 2 procent. Het instrumentarium van de ECB is volledig ingezet en dreigt daarmee bot te worden. De Nederlandse economie is met de grote restschulden op huizen zeer gevoelig voor het risico van deflatie. Toenemende reële schulden vormen een groot risico voor economisch herstel. Tijdens de hoorzitting moet de vraag centraal staan wat er gedaan kan en moet worden om het deflatierisico te beperken. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen pleitte de PvdA er vorige week voor om daar waar mogelijk de lonen te verhogen. Dat ondersteunt het economisch herstel en is een weg om het deflatierisico af te wenden.