Deeltijdonderwijs is geen product

Deeltijdonderwijs is geen product

Door Tanja Jadnanansing op 6 maart 2012 Delen  

Via de krant moeten we vernemen dat staatssecretaris Zijlstra een vouchersysteem overweegt voor deeltijdstudies. Een slechte zaak. Mensen die bereid zijn naast hun baan of ouderschap in zichzelf te investeren, moet je een compliment geven. Ze moeten de kans krijgen om voor een normaal tarief een goede opleiding te volgen. Die opleidingen moeten dan geen ‘product’ zijn dat je alleen op de vrije markt tegen een pittige prijs kunt kopen.

Het invoeren van een vouchersysteem betekent dat de student een budget krijgt waarmee hij een opleiding ‘koopt’ bij een instelling voor hoger onderwijs. Hiermee worden feitelijk alle deeltijdopleidingen privaat; de instelling krijgt geen geld meer van de overheid, alleen van de student.

De staatssecretaris doet dit, omdat zijn veelbesproken langstudeerboete deeltijdstudenten onevenredig raakt. Dat probleem lost hij nu op door een groter probleem te creëren, namelijk het stoppen met betalen voor deeltijdopleidingen. Dan worden alle opleidingen duurder en heb je zogenaamd geen last meer van de langstudeerboete.

Deeltijdopleidingen vormen nou juist zo’n belangrijk onderdeel van ons onderwijs! De PvdA vindt dat deeltijdstudenten vrijgesteld moeten worden van de langstudeerboete zodat het plan voor een vouchersysteem de prullenbak in kan!