Deeltijd-WW: werknemer beter beschermd

Deeltijd-WW: werknemer beter beschermd

Door Roos Vermeij op 1 december 2009 Delen  

Vandaag heeft de Tweede Kamer de motie-Vermeij/Van Gent aangenomen. Deze
motie is een initiatief van mij en dringt aan op herstel van de rechten van
werknemers als zij door de vernieuwde regeling deeltijd-WW ontslagen worden. Wat
dat precies inhoudt? De deeltijd-WW zorgt ervoor dat bedrijven hun vakkrachten
in dienst kunnen houden als de zaken, door de crisis, minder goed gaan. Wij zijn
als Partij van de Arbeid erg trots op deze regeling.

Het is sociaal naar de werknemers die door de deeltijd-WW hun baan niet kwijt
raken. Bovendien is het goed voor de economie dat op het moment dat de crisis
over is, bedrijven weer op volle kracht kunnen draaien. We horen dan ook
regelmatig van mensen die het kunnen weten, dat zij erg tevreden zijn over de
deeltijd-WW.  ‘

De deeltijd-WW is echter een tijdelijke regeling, die regelmatig wordt
aangepast aan de omstandigheden. Een belangrijke, recente aanpassing in de
spelregels was het laten vervallen van het stukje wet dat regelt dat een
werkgever die zijn mensen meteen na de deeltijd-WW ontslaat, een boete betaalt.
Dat is niet eerlijk; de werknemer heeft dan wel al WW-rechten verbruikt en is
toch zijn baan kwijt. Dat kan eerlijker, daarom is vandaag op initiatief van de
PvdA (samen met GroenLinks) een motie aangenomen die ervoor zorgt dat de
werknemer in zo’n geval alsnog zijn volledige WW-rechten krijgt.

Hieronder de volledige tekst van de motie:

MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN GENT

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat als gevolg van de gewijzigde regeling deeltijd-WW de
werkgever geen boete hoeft te betalen indien hij een werknemer ontslaat
vanwege de gewijzigde regels;

overwegende, dat hierdoor de rechtsbescherming van de werknemer
aangetast wordt;

verzoekt de regering om de WW-rechten van de betrokken werknemer
volledig te herstellen wanneer deze door de gewijzigde regels wordt
ontslagen en de werkgever geen boete verschuldigd is, opdat werknemers
niet disproportioneel geraakt worden door de eenzijdige wijziging van de
regeling deeltijd-WW en de Kamer hierover te informeren voor het einde
van het jaar 2009,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij
Van Gent

Delen: