Deelakkoord is nog maar het begin

Deelakkoord is nog maar het begin

Door Hans Spekman op 4 oktober 2012 Delen  

Afgelopen week presenteerde Diederik Samsom samen met Mark Rutte een deelakkoord, dit moest snel om de begroting van 2013 nog aan te passen. Onverstandige maatregelen zijn hiermee van tafel, zoals het liggeld voor zieken, de langstudeerboete, de eigen bijdrage voor mensen met psychische problemen, de forenzentaks en het ontnemen van het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor flexwerkers.

En iets wat ik zelf heel belangrijk vond we verzachten de verhoging van de AOW-leeftijd met gerichte maatregelen voor VUT’ers die zich niet konden voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en extra maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden of te krijgen.

Want juist voor hen heb ik het altijd belangrijk gevonden om iets te regelen. Juist zij zijn kwetsbaar als ze onvrijwillig langs de kant komen te staan, omdat ze ziek worden of omdat geen werkgever ze meer wil vanwege hun leeftijd.

Natuurlijk kon dat allemaal niet voor niets, een verhoging van de assurantiebelasting, het beperken van de lastenverlichting voor werkgevers in 2013. En er wordt afgezien van het invoeren van het vitaliteitssparen, de opvolger van de levensloopregeling. De mensen die compensatie nodig hebben voor de AOW-leeftijdsverhoging profiteren namelijk het minst hiervan.

Dit deelakkoord is nog maar het begin. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een geheel akkoord. Als dat gaat lukken hoop ik dat we over veel tevreden zullen zijn, maar er zullen natuurlijk ook moeilijke punten in staan. Een akkoord sluit je namelijk niet alleen. Wanneer dit akkoord er komt dan gaan we de partij in. We gaan met onze leden in debat, omdat alleen als we kunnen uitleggen waarom een akkoord goed is we er ook echt voor kunnen gaan staan. Onze Tweede Kamerleden, nieuw en oud, zullen aan onze achterban moeten uitleggen waarom wij ergens onze handtekening willen zetten. En pas als dat gebeurd is, dan hebben wij een congres waarbij in alle openheid met elkaar zullen praten over wat wij willen bereiken in een coalitie.

Ik ben er echt van overtuigd dat alleen met een open en goed gevoerd debat met elkaar aan een nieuwe regering kan beginnen. Veel mensen sturen ons nu mails met op een aanmerkingen over dit deelakkoord. Sommige enthousiast, anderen nu al kritisch. Het kan, mag en moet allemaal, maar als mensen echt met ons mee willen doen, roep ik ze op om lid te worden van de PvdA. Dan kun je echt meepraten over de toekomst.

Delen: