Deel je expertise binnen Netwerk Economie

Deel je expertise binnen Netwerk Economie

Door De Redactie op 28 oktober 2014 Delen  

Met Den Uyl, Duisenberg, Van der Ploeg, Vermeend en vele andere bekende en minder bekende leden kent de Partij van de Arbeid een grote traditie van capabele economen. Toch mist de partij een netwerk waarbinnen economen en anderen kunnen werken aan de visie- en ideeƫnvorming op economisch vlak.

Enkele geïnteresseerde partijgenoten zijn daarom aan de slag gegaan met een landelijk PvdA-Netwerk Economie. Zij vinden dit beleidsterrein nogal wezenlijk. Bovendien willen zij een basis voor toekomstige standpunten over economie en ondernemen leggen.

Het netwerk is begonnen in Zuid-Holland, waardoor de focus in het begin ook op die provincie lag. Nu het een landelijke status heeft, zullen de onderwerpen ook van toepassing zijn op Nederland in zijn totaliteit en op andere regio’s.

Het Netwerk Economie:

  • Wil visies formuleren over sociaaldemocratische, economische politiek, vooral binnen provincie, regio en gemeente, maar, zo nodig, ook nationaal en Europees.
  • Ziet het bevorderen van voldoende en de juiste werkgelegenheid als eerste prioriteit daarbij.
  • Wil alle relevante geledingen binnen de PvdA op het terrein van economische politiek ondersteunen, uiteraard binnen de sociaaldemocratische doelstellingen.

Uitgangspunten bij de formulering van die visies zijn:

  • Economische macht mag niet eenzijdig bij een elite liggen
  • De economie dient de welvaart in den brede, dus niet alleen meer geld, maar vooral ook meer welzijn en duurzaamheid
  • Ondernemers hebben een belangrijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Discussie en standpuntbepaling worden effectief uitgevoerd, gefaciliteerd en gestimuleerd. Uiteindelijk is het Netwerk effectief in de beïnvloeding van partijstandpunten en – programma’s.

Het netwerk heeft al een aantal malen van zich laten horen en gaat dat ook nog doen:

  • We hebben in 2013 een avond georganiseerd, waarbij we vertegenwoordigers van de afdelingen hebben geholpen bij het opstellen van hun paragrafen economie in de verkiezingsprogramma’s voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen;
  • We waren aanwezig op de Toogdag in mei 2014 van de PvdA-fractie van PS Zuid-Holland
  • We werken aan een populaire versie van onze economische visie
  • We houden op vrijdag 28 november a.s. een bijeenkomst over leegstand in winkelgebieden.

Maar er is natuurlijk veel meer te doen. Daarom zoeken we nieuwe leden, vooral ook van buiten Zuid-Holland die een passie hebben voor zowel de PvdA als voor een gezond en effectief economisch beleid. Partijgenoten uit Zuid-Holland hoeven zich uiteraard niet afgeschrikt te voelen, want zij zijn ook meer dan welkom.

Aanmelden kan bij Sophieke Kappers: sophieke.kappers-pvda@xs4all.nl.

Delen: